Muhammad Iqbál "Kniha o věčnosti"
Obyvatelé západu ztratili představu o nebi,
ženou se jen za pouhým naplněním svého břicha.
Čistá duše nepřebírá barvu ani vůni těla.
A komunismus nemá nic společného s jeho spasením,
náboženství jeho proroka (Marxe).
Který vůbec nezná pravdu, je založeno na rovnosti břicha;
a přitom sídlem bratrství je srdce,
jeho kořeny jsou v srdci, ne ve vodě a hlíně.

Kapitalismus spočívá rovněž ve vykrmování těla,
jehož neosvícená hruď neobsahuje žádné srdce;
jako včela, která se pase na květu,
překračuje okvětní plátky a odnáší med,
i když růži tvoří všechno – stonek i list,
barva i vůně, právě pro její krásu lká slavík.
Překračuje talisman, vůni i barvu, dává sbohem formě,
upíná se jen na význam.

Přestože je obtížné odhalit vnitřní smrt,
nevolej, že růže, která je pravdou, je vlastně hlína.
Duch obou je nesnadný a nesnášenlivý,
nezná-li žádného Boha a klamou lidstvo.
Jeden žije z výroby, druhý ze zdanění
a člověk je jako sklenice drcená mezi dvěma kameny.
Jeden obrací na útěk vědu, náboženství, umění,
druhý okrádá tělo duši i ruku o chléb.

Spatřil jsem oba ponořené do vody a hlíny,
oba s opáleným tělem, ale s úplně černým srdcem.
Muhammad Iqbál, Džavednáma (Kniha o věčnosti, 1932)

Ukázka básně převzata z knihy "Svět islámu" Francis Robinson (1996)
Překlad do češtiny Jan Marek

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)