"Černý policajt vs. bílý policajt" James BaldwinUkázka z eseje "Černoši jsou antisemitští, protože jsou antiběloští", od amerického spisovatele James Baldwina, ukazuje zajímavou sondu do společnosti, kde můžeme nahlédnout do velmi komplikovaného labyrintu psychologie myšlení amerického černocha 40. a 50. let 20. století. Rozkrývá na první pohled jednoduchou rovnici "černí vs. bílí" a naznačuje, že staletí otroctví a dále období pod segregačními zákony Jim Crow* způsobily daleko "hlubší poranění" než se na první pohled zdá. Samotný název může naznačovat jisté protižidovské nálady, ale sám Bladwin v tomto eseji píše, že pro Afroameričany tehdy nebyl rozdíl mezi bělochem a židem, a spíše řešili přístup zbytku společnosti (bez rozdílu etnicity) vůči černošské menšině. V Baldwinově tvorbě se koneckonců několikrát zmínilo utrpení židů za 2. světové války, o kterém se Baldwin mohl dozvědět více něž jakýkoli Američan, protože v Evropě strávil mnoho let.

"Nenáviděli jsme policajty a někteří byli i černoši. Chudí, jakékoli barvy, nedůvěřují zákonům a rozhodně k tomu nemají důvod, a Bůh ví, že my jsme jim nedůvěřovali. "Jakmile musíte zavolat policajta", jak říkáme dnes, "proboha, ujistěte se, že to bude běloch". Neměli jsme pocit, že nás policisté ochraňují, (...), ale černých policajtů jsme se obávali více než těch bílých, protože černý policajt musel - tobě - a hlavně sobě a svým kolegům dokázat, že on není jako ti ostatní negři."  

"We hated the policemen and some of whom were black. The poor, of whatever color, do not trust the law and certainly have no reason to, and God knows we didn´t. "If you must call a cop," we said in those days, "for God´s sake, make sure it´s a white one." We did not feel that the cops were protecting us,(...) but we feared black cops even more than white cops, because the black cop had to work so much harder - on your head - to prove to himself and his colleagues that he was not like all the other niggers."* Jim Crow byl původně název tance a zpěvu z počátku 19. století, popularizovaný bělošským hercem Thomas D. Ricem, při kterém si načernil tvář a karikoval černochy. Díky Riceově popularitě se název ujal jako pejorativní označení pro černocha. Termín je ale více znám jako označení pro legislativu USA, která platila od roku 1876 do 1965 a oddělovala život afroameričanů a zbytku společnosti ve veřejném životě. Segregace byla též známá pod označením "Odděleni, ale rovni (Separate but equal)"

Ukázka je ze sbírky esejů James Baldwina "James Baldwin: Collected essays" vydaném The Library of America, 1998", esej "Černoši jsou antisemitští, protože jsou proti bělochům", publikovaný v časopise The New York Times, 9/4/1967.

The Excerpt was taken from essay "Negroes Are Anti-Semitic Because They´re Anti-White", published in The New York Times Magazine, April 9, 1967. This one and many others were published in "James Baldwin: Collected essays" by The Library of America, 1998

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)