"Autobiografie of Malcolma X" Alex Haley (ukázka)


Každou volnou chviličku jsem hovořil s důležitými lidmi, které jsem znal po Harlemu, a ve spoustě projevů jsem říkal: "Od té doby, co jsem zvěděl pravdu v Mekce, stali se mými nejlepšími přáteli lidé všech vyznání - křesťané, židé, budhisté, hinduisté, agnostici a dokonce i ateisté! Mám přátelé, kterým se říká kapitalisté, socialisté i komunisté! Někteří mí přátelé jsou umírnění, konzervativci, extrémisté - někteří jsou dokonce Strýčkové Tomové, kteří posluhují bílým! Mí dnešní přátelé jsou černí, hnědí, rudí, žlutí i bílí!" Říkal jsem posluchačům z harlemských ulic, že teprve až se lidé podrobí jedinému Bohu, který stvořil vše - teprve pak lidstvo dospěje k "míru", o kterém se tolik mluví...ale pro který se tak málo dělá.

Říkal jsem, že v amerických rasových poměrech musíme přistupovat k boji černochů proti bělošskému rasismu jako k lidskému problému, že musíme zapomenout na pokryteckou politiku a propagandu. Říkal jsem, že příslušníci obou ras mají jako lidské bytosti závazek a odpovědnost vyřešit lidský problém Ameriky. Říkal jsem, že dobře smýšlející běloši musí aktivně a přímo bojovat proti rasismu jiných bělochů. A černoši si musí daleko silněji uvědomit, že spolu se stejnými právy budou muset nést i stejnou odpovědnost.
Věděl jsem lépe než většina černochů, kolik bělochů si skutečně přeje, aby byly americké rasové problémy vyřešeny. Věděl jsem, že mnozí běloši jsou stejně zklamáni jako černoši. Některé dny jsem dostával dobrých padesát dopisů od bělochů. Na shromáždění se po mém projevu shlukovali kolem mně a ptali se: "Co může upřímně smýšlející běloch udělat?"
Když to tu teď říkám, připomíná mi to tu mladičkou studentku, o které jsem vám vyprávěl, tu, která přiletěla z vysoké školy v Nové Anglii do New Yorku a přišla za mnou do restaurace Islámského národa v Harlemu, a které jsem řekl, že nemůže udělat "nic". Mrzí mě, že jsem jí to řekl. Přál bych si znát její jméno, telefonní číslo nebo adresu, abych jí mohl říct, co teď říkám bělochům, když dokazují, že to myslí upřímně, a ptají se mě tím či oním způsobem na tutéž věc jako ona.
"The Autobiography of Malcolm X" Alex Haley (Grove Press, 1965)
ukázka byla publikována v knize MASKY A TVÁŘE ČERNÉ AMERIKY (Odeon, 1985)

překlad: Michal Žantovský


související:

"The Autobiography of Malcolm X" Alex Haley, 1965 (E-BOOK)
http://meccaaudio.blogspot.cz/2011/05/autobiography-of-malcolm-x-alex-haley.html

 Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)