Martin Luther King, Jr. a Malcolm X o násilí"Násilí jako prostředek k získání rasové spravedlnosti je jak nepraktický, tak i nemorální. (...) Je nemorální proto, že více usiluje o ponížení protivníka než o jeho pochopení. Usiluje spíše o zničení než o přesvědčení. Násilí je nemorální proto, že více prospívá nenávisti než lásce. (...) Zanechává hořkost v poražených a brutalitu ve vítězích."

Martin Luther King, Jr.

"Myslím si, že v Americe je spousta dobrých lidí, ale taky spousta špatných lidí, a ti špatní bohužel kontrolují všechnu moc a brání změnám, o které všichni usilujeme. A právě v této situaci si musíme udržet právo zastavit tento přístup jakýmikoliv prostředky. Tím nechci říct, že obhajuji násilí. Nevyhýbám se mu ale v případě sebeobrany. V podstatě bych to  ani nenazýval násilím, když to je sebeobrana; nazval bych to inteligencí."

Malcolm X

Populární příspěvky z tohoto blogu

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část III.: Velká migrace, Marcus Garvey a černí Izraelité" 1.5.2020, 36min

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část II.: Rasa, segregace a letniční hnutí", 15.4.2020, 42min