"Muslimský pacient" Marcel Hájek, Charif Bahbouh (Grada, 2016)Muslimský pacient patří, vzhledem k nutnosti respektovat tradice a věrouku islámu, k nejsložitějším religiózním limitacím pro lékaře a zdravotníky jiného vyznání. Je tomu tak nejen v zemích islámu, kam jsou tito odborníci často najímáni k výkonu své praxe v místních zdravotnických zařízeních, ale i v zemích s významnou muslimskou menšinou. Autoři práce si stanovili za cíl objasnit úskalí výkonu takové praxe vzhledem k poměrně výrazným, často zcela proti záměrům a běžným postupům diagnostiky a terapie jdoucím omezením, která plynou z tradic islámu, muslimského práva i ne zcela pominutelným postojům muslimských kleriků v dané oblasti. Ve své práci se autoři snaží o stručný vhled do islámu samotného se zaměřením na ortopraxi každého muslima, provázející ho po celý život, o rozčlenění problematiky na jednotlivé fáze muslimova života a zájmy široké muslimské rodiny. (text nakladatel)

.............................
Název: Muslimský pacient: principy diagnostiky, terapie a komunikace: manuál o zásadách medicínského přístupu pro české či slovenské lékaře a zdravotníky praktikující v zemích islámu
Autoři: Marcel Hájek, Charif Bahbouh
Nakladatel: Grada Publishing
Rok: 2016
Počet stran: 199
.............................
Obsah
Úvod


1 Krátký vhled do islámu: stručná historie, prorok Muhammad
a jeho cesta, pilíře islámu, Korán, současnost
1.

1 Prorok Muhammad
1.2 Chalífát
1.3 Korán
1.4 Sunna
1.5 Pět pilířů islámu
1.6 Současnost


2 Pojetí zdraví a nemoci v muslimském světě
2.1 Zdraví a nemoc
2.2 Fyzický stav těla
2.3 Několik poznámek k vývoji zdravotnické péče a medicíny v islámu


3 Život v rodině: postavení muže a ženy, segregace, manželství, pokrevní příbuzenství
3.1 Život rodiny v islámu
3.1.1 Segregace pohlaví
3.2 Svatba
3.2.1 Sňatek s příslušníky jiné víry
3.3 Rozvod


4 Sexuální problematika v životě muslima: sexuální normy, menstruace, ženská obřízka, antikoncepce
4.1 Sexuální normy
4.2 Menstruace
4.3 Antikoncepce
4.4 Diagnostika a terapie u muslimské ženy
4.4.1 Vyšetření muslimské ženy lékařem‑nemuslimem
4.4.2 Vyšetření nedospělé muslimské dívky (chlapce)
4.4.3 Zákroky mimo vnitřní a vnější genitálie
4.4.4 Zákroky na vnitřních a vnějších genitáliích


5 Období těhotenství, narození dítěte, mužská obřízka, kojení a odstavení dítěte a související zdravotnická problematika
5.1 Narození dítěte
5.1.1 Práva dítěte
5.1.2 Adopce
5.1.3 Zvyky při narození dítěte
5.2 Obřízka chlapce
5.3 Kojení a odstavení dítěte
5.3.1 Kojení
5.3.2 Odstavení dítěte
5.4 Dítě s handicapem
5.5 Iatrogenní abortus


6 Půsty (ramadán), lačnění při nemoci, postupy při zákazu perorálního příjmu, stravovací předpisy
6.1 Ramadán a půst
6.1.1 Význam půstu
6.1.2 Průběh půstu
6.2 Půst a zdraví
6.2.1 Užití perorální a parenterální medikace
6.3 Kojící matky a těhotné ženy v době půstu
6.4 Diabetes mellitus a půst o ramadánu
6.5 Invazivní výkony v době půstu
6.6 Primární lékařská péče v době půstu
6.7 Shrnutí problematiky půstu a ramadánu
6.8 Stravovací předpisy v islámu


7 Pouť do Mekky (hadždž) a zdravotnické aspekty s tím související
7.1 Rituální aspekty pouti
7.2 Nebezpečí slunečního záření a teplotní zdravotní rizika
7.3 Infekční zdravotní rizika
7.4 Konzultace lékařů před poutí do Mekky


8 Smrt a problematika umírání: nevyléčitelná nemoc, sebevražda, eutanazie, pohřeb
8.1 Smrt a umírání
8.2 Asistovaná sebevražda, eugenika, pasivní a aktivní eutanazie
8.2.1 Asistovaná sebevražda
8.2.2 Eugenika
8.2.3 Eutanazie
8.3 Problematika smrti a umírání v islámu
8.3.1 Nevyléčitelné onemocnění u muslimského pacienta
8.3.2 Rituály při smrti


9 Pitva a transplantace orgánů
9.1 Pitva
9.2 Transplantace orgánů

10 Muslimské země a zdravotní rizika s nimi spojená

Závěr
Slovník vhodných medicínských výrazů
Výslovnost některých arabských hlásek, které se v češtině nevyskytují
Slovník
Slovníček arabských encyklopedických hesel
Literatura
Použitá literatura
Doporučená literatura (pro českého a slovenského čtenáře)
O autorech
Rejstřík
Souhrn
Summary

Populární příspěvky z tohoto blogu

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část III.: Velká migrace, Marcus Garvey a černí Izraelité" 1.5.2020, 36min

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část II.: Rasa, segregace a letniční hnutí", 15.4.2020, 42min