Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část III.: Velká migrace, Marcus Garvey a černí Izraelité" 1.5.2020, 36minPodcast pro posluchače kurzu Církve a náboženství černé Ameriky, LS 2019/2020, na HTF UK

1. Velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu
2. Marcus Garvey a jeho hnutí UNIA
3. Černí Izraelité
01:45
Velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu (1910 - 1970)

- Důvodem byla segregace a rasismus, ale také přírodní katastrofy (škůdce Květopas bavlníkový)
- Odcházely celé rodiny nebo jen mladší členové rodin
- Běloši (často sami přistěhovalci) Afroameričany nevítali a považovali je za konkurenci na trhu práce
- Vznik ghet a afroamerckých čtvrtí
- Rozvoj afroamerické kultury, např. Harlemská renesance 20. let
(více viz Black Manhattan“ James Weldon Johnson

08:35
- Chicago riots 1919


09:15
- Z jihu na sever se stěhovali i duchovní
- Černé církve
- Hnutí Ahmadíja byla velmi aktivní mezi Afroameričany. Mnoho jazzových hudebníků (např. bubeník Art Blakey nebo pianista McCoy Tyner) konvertovalo k tomuto hnutí vycházejícího ze sunnitského islámu


12:50
Marcus Garvey a jeho hnutí UNIA

- Marcus Garvey (1887–1940)
- kladl důraz na africkou hrdost a návratu Afričanů do Afriky. Rovněž zdůrazňoval ekonomickou nezávislost na bílé ekonomice
- Panafrikanista
- vydával noviny The Negro World
- založil hnutí UNIA (Universal Negro Improvement Association) a lodní společnost Black Star line
- Garveyho názory:
"Americký černoch musí odmítnout vsugerovanou méněcennost"
"klíčem k poznání spočívá v poznání sama sebe (knowledge of self)"
"Afrika pro Afričany"


20:05
Vztah hnutí UNIA k náboženství
- Marcus Garvey byl katolík
- UNIA byla pro mnohé rovněž náboženské hnutí
- 1922 bylo navrženo, aby byl islám uznán, jako další náboženství Afroameričanů (viz Edward Wilmot Blyden)


24:00
- Marcus Garvey soudní proces a vyhoštění zpět na Jamajku


25:45
Černí Izraelité
- Identifikace s biblickými izraelity nejen údělem, ale i genealogicky
- William Saunders Crowdy (1847–1908) zakladatel Church of God and Saints of Christ
- Frank S Cherry (z. 1963) zakladatel Church of the Living God, the Pillar Ground of Truth for All Nations
- Wentworth Arthur Matthew (1892–1973) a Commandment Keepers
- Yahweh ben Yahweh (1935–2007) a Nation of Yahweh


Mapa velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu (1910 - 1970)


Velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu (1910 - 1970)


Velká migrace Afroameričanů z jihu na sever Spojených státu (1910 - 1970)


Marcus Garvey
(1887–1940)
WikipediaAkcie Garveyho lodní společnosti Black Star Line


Edward Wilmot Blyden
(1832 – 1912)
Wikipedia


Wentworth Arthur Matthew
(1892–1973)

Populární příspěvky z tohoto blogu

Súdánský šejch Nurín Mohammad Sádiq zemřel při autonehodě

Rozhovor s islamologem Bronislavem Ostřanským o knize "Islámská čítanka" mapující muslimské písemnictví (28.10.2020)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

11.11.1985 přiletěly namibijské děti do Československa (ukázka z knihy "Černí sokoli - Pohnuté osudy namibijských dětí vychovaných v Československu" Kateřiny Mildnerové)