"Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti" Alasdair MacIntyre (OIKOYMENH, 2004)

Alasdair MacIntyre (*1929) patří k předním morálním filosofům dvacátého století. Přednášel na mnoha světových univerzitách, např. na univerzitě v Oxfordu, Princetonu ci v Bostonu. V současnosti působí na katolické univerzitě v Notre Dame (Indiana). Proslavil se knihou "Ztráta ctnosti" (After Virtue, 1981) v níž tvrdí, že morální teorie a praxe se potýkají ze základními problémy, které jsou způsobeny mj. liberálním individualismem. Jako řešení nabízí nové promyšlení aristotelské tradice morální ctnosti.

Ve svých textech se zabývá nejen etikou, ale také politickou filosofií, filosofií náboženství a společenských věd a dějinami filosofie. K jeho nejvýznamnějším dílům patří A short History of Ethics (1966), After Virtue (1981, 1984), Whose Justice? Which Rationaly? (1988), Three Rival Versions of Moral Enquiry (1991), Dependent Rational Animals (1999)

(text vydavatel)
………………………………..
Název: Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti
Název anglického originálu: „After Virtue“ (1981)
Autor: Alasdair MacIntyre (*1929)
Přeložili: Pavla Sadílková a David Hoffman
Vydavatelství: OIKOYMENH
Rok vydání: 2004
Počet stran: 332
………………………………..


Obsah

I.       Zneklidňující hypotéza
II.      Povaha současných sporů ve věcech morálních a teze emotivismu
III.     Emotivismus: společenský obsah a společenský kontext
IV.     Kultura osvícenství a snaha osvícenství zdůvodnit morálku
V.      Proč musel selhat projekt osvícenství o ospravedlnění morálky
VI.     Některé důsledky selhání osvícenského projektu
VII.    „Fakt“; vysvětlení a odbornost
VIII.   Povaha zobecnění ve společenských vědách a ndostatečná schopnost předpovídat
IX.     Nietzsche, nebo Aristotelés?
X.      Ctnosti v herojských společnostech
XI.     Ctnosti v Aténách
XII.    Ctnosti u Aristotela
XIII.   Hlediska a události ve středověku
XIV.   Podstata ctností
XV.    Ctnost, jednota lidského života a pojem tradice
XVI.   Od ctnosti k ctnosti a ke ztrátě ctnosti
XVII.  Spravedlnost jako ctnost: změna koncepcí
XVIII. Ztráta ctnosti: Nietzsche, nebo Aristotelés, Trockij a sv. Benedikt
XIX.   Dodatek k druhému vydání
1. Vztah filosofie a historie
2. Ctnost a otázka relativismu
3. Vztah morální filosofie a theologie

Seznam literatury
Jmenný rejstřík

Populární příspěvky z tohoto blogu

Donald Bogle "Bright Boulevards", příběh černého Hollywoodu (audio přednáška) 7.3.2006

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

2 x Langston Hughes

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"