"Zachránce bloudícího" Abú Hámid al-Ghazzálí (Vyšehrad 2005)Filosof, teolog a mystik Abú Hámid al-Ghazzálí (1058-1111, v lat. podobě Algazel) se narodil v íránském Chorásánu, oblasti, která ve středověku dala světu celou řadu velkých náboženských osobností. Ve své slavné autobiografii Zachránce bloudícího, srovnávané kupříkladu s Augustinovými Vyznáními, líčí své velkolepé hledání nepochybné
jistoty a pravdy.

Po studiích islámských věd začal al-Ghazzálí vyučovat na věhlasné bagdádské univerzitě. Na vrcholu slávy jej však hluboce rozechvívá nejistota všeho vědění. Rozhoduje se tedy prozkoumat podrobně všechny cesty, jimiž lidé spějí k poznání. V teologii je vzdělán; během pár let si dokonale osvojuje spisy filosofů; za poznáním súfíjských mystiků
odchází pod rouškou noci na deset let do ústraní. Pátráním v jejich knihách, především ale ve svém srdci nalézá konečně bezpečný základ všech pravd v jejich harmonii s tradicí.

Třebaže Zachránce bloudícího je dílo rozsahem nevelké, obsahuje v kostce řadu témat, rozpracovaných autorem v jeho rozsáhlejších pracích. Mohutné Vyvrácení filosofů - na něž později Averroes odpoví svým Vyvrácením vyvrácení - či Záměry filosofů v latinských překladech významně ovlivnily i scholastickou filosofii.

První české vydání al-Ghazzálího Zachránce bloudícího je doplněno doslovem překladatele, předního arabisty prof. Luboše Kropáčka.

(poznámka Luboše Kropáčka k překladu*)

Knihu jsem překládal z arabského originálu Al-Munqidh min al-dálal, který vydal dr. Samíh Dughajm (Bejrút, Dár al-
fikr al-lubnání 1993) Vydání se opírá o rukopisy objevené krátce předtím a datované 507 hidžry, tj. pouhé dva roky
po autorově smrti. Přihlížel jsem k nejnovějšímu anglickému překladu, který dal na internet k dispozici Muhammad Abulaylah. V obecném pojetí je český překlad doslovnější, anglický vyznívá moderněji. Pokud jsem do hustě formulovaného textu pro srozumitelnost přidával některá slova nebo obraty, označuji je hranatými závorkami.[]. Pro lepší porozumění vykládám některá jména a reálie v poznámkách pod čarou.

Anotace je převzata z obálky knihy
*Poznámka je z doslovu, kapitola "Dramatická pouť za světlem jistoty"

………………………………………………………
Název: Zachránce bloudícího
Originální název: Al-Munqidh min al-dálal
(vydaný v Bejrútu nakl. "Dár al-fikr al-lubnání" 1993)
Autor: Abú Hámid al-Ghazzálí (1058-1111)
Překlad a doslov: Luboš Kropáček
Vydavatelství: Vyšehrad
Rok: 2005
Počet stran: 111 s.
………………………………………………………

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Nejmodřejší oči" Toni Morrisonová (Odeon, 1983)

Pavel Hošek o svých dvou knihách "Evangelium podle Jaroslava Foglara" a "Evangelium lesní moudrosti"

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)