"Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie" Ibn Rušd (Academia, 2012)
Filosof Abú ´l-Walíd ibn Rušd (Averroes, 1126–1198) je dodnes považován za jednoho z největších islámských filosofů a nejčistšího aristotelika. Přejal a rozvinul racionalismus řecké filosofické tradice a přeměnil ho v mocný intelektuální nástroj sloužící k odhalování pravdy, aniž by k tomu bylo zapotřebí náboženství. Jeho význam pro Evropu byl tak zcela určující – svými myšlenkami Ibn Rušd přispěl k růstu scholastiky a renesance a ovlivnil další významné myslitele, jako byli např. sv. Tomáš Akvinský či Maimonides.
Kniha přináší český překlad spisu Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie, v němž se Ibn Rušd pokusil začlenit aristotelskou filosofii do náboženského rámce a vytvořit těsné sepětí mezi vírou a rozumem, jejichž konkurenční vztah byl jedním z hlavních filosofických problémů pro středověké filosofy z okruhu všech tří monoteistických náboženství. Jasně zde ukázal, že mezi vírou a rozumem není žádný spor, a že pokud je Korán správně vykládán, nachází se v naprostém souladu s filosofií. Tento traktát, jedno z klasických filosofických děl, bezpochyby představuje mezník v dějinách západní civilizace.


………………………………………………………
Název: Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie
Název arab.originálu: "Kitáb fasl al-maqál" 
Autor: Abú ´l-Walíd ibn Rušd, lat. Averroes (1126–1198)
Překlad, úvodní studii napsal a poznámky: Ondřej Beránek
Vydavatelství: Academia
Edice: Orient, sv.15
Rok vydání: 2012
Počet stran: 129
………………………………………………………:: OBSAH ::

Úvod do islámské filosofie

Svár víry a rozumu

Al-Ghazálí
Muslimské Španělsko a jeho filosofie
Ibn Rušd
Život
Dílo
Vliv na Západ a latinský averroismus
Vliv na svět islámu
Pojednání o "Rozhodném pojednání"
Otázka filosofovy upřímnosti
Výklad klíčových pojmů
Poznámka k překladu

Ibn Rušd - Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie

Bibliografie

Rejstřík

Populární příspěvky z tohoto blogu

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)