"Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie" Ibn Rušd (Academia, 2012)
Filosof Abú ´l-Walíd ibn Rušd (Averroes, 1126–1198) je dodnes považován za jednoho z největších islámských filosofů a nejčistšího aristotelika. Přejal a rozvinul racionalismus řecké filosofické tradice a přeměnil ho v mocný intelektuální nástroj sloužící k odhalování pravdy, aniž by k tomu bylo zapotřebí náboženství. Jeho význam pro Evropu byl tak zcela určující – svými myšlenkami Ibn Rušd přispěl k růstu scholastiky a renesance a ovlivnil další významné myslitele, jako byli např. sv. Tomáš Akvinský či Maimonides.
Kniha přináší český překlad spisu Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie, v němž se Ibn Rušd pokusil začlenit aristotelskou filosofii do náboženského rámce a vytvořit těsné sepětí mezi vírou a rozumem, jejichž konkurenční vztah byl jedním z hlavních filosofických problémů pro středověké filosofy z okruhu všech tří monoteistických náboženství. Jasně zde ukázal, že mezi vírou a rozumem není žádný spor, a že pokud je Korán správně vykládán, nachází se v naprostém souladu s filosofií. Tento traktát, jedno z klasických filosofických děl, bezpochyby představuje mezník v dějinách západní civilizace.


………………………………………………………
Název: Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie
Název arab.originálu: "Kitáb fasl al-maqál" 
Autor: Abú ´l-Walíd ibn Rušd, lat. Averroes (1126–1198)
Překlad, úvodní studii napsal a poznámky: Ondřej Beránek
Vydavatelství: Academia
Edice: Orient, sv.15
Rok vydání: 2012
Počet stran: 129
………………………………………………………:: OBSAH ::

Úvod do islámské filosofie

Svár víry a rozumu

Al-Ghazálí
Muslimské Španělsko a jeho filosofie
Ibn Rušd
Život
Dílo
Vliv na Západ a latinský averroismus
Vliv na svět islámu
Pojednání o "Rozhodném pojednání"
Otázka filosofovy upřímnosti
Výklad klíčových pojmů
Poznámka k překladu

Ibn Rušd - Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie

Bibliografie

Rejstřík

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Al-Kitâbu: mluvnice arabského jazyka" Jaroslav Sedláček (1898)

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)