"Zima v Americe" Gil Scott-Heron (český překlad)Politika, emancipace amerických černochů a existencialismus jsou stěžejní témata, která tvoří základ poezie Gil Scott-Herona. Některé texty se zaměřují na jedno z témat, mnohdy se ale slévají v jeden celek, nebo dle důležitosti vystupují do popředí.

Energie slov v Heronově lyrice je natolik intenzivní, že není třeba se zcela ztotožnit s politickým programem a nutně podpořit "svrhnutí krále", ani nemusíte prožít na vlastní kůži den v Harlemu, na rohu 125. ulice a Lenoxovy třídy.

Černošská hudba nabízí jedinečný projev, kde je srdce na dlani, a samotná dávka upřímnosti a oddanosti pro svou věc, vytváří originální formu, jejíž pochopení je klíčový krok k přiblížení se uměleckému vyjadřování afroameričanů, a způsob jak poslouchat / sledovat jazz nebo rhythm´n´blues.

Samotná skladba "Zima v Americe" nemá příliš komplikované poselství, ostatně Heron napsal pod text výklad metafory "chladu".

Samotný název může způsobit zmatek, a většina by tuto skladbu hledala na stejnojmenném albu z roku 1974, track samotný vyšel až o rok později na albu Midnight Band: The First Minute Of A New Day.
"Zima v Americe" Gil Scott-Heron (český překlad)Od Indiánů, kteří vítali poutníky,

K bizonům, kteří tehdy ovládali planiny;
Jako supy, kteří krouží pod černými mraky
Hledající déšť, hledající déšť.


Jako města rozházená podél pobřeží

K národu, který už nemùže vzít víc
Jako les, který byl pohřben pod dálnicemi,
A neměl nikdy možnost růst, neměl nikdy možnost
růst,


To je zima, zima v Americe

A všichni léčitelé byli již zabiti nebo donuceni
odejít


To je zima, zima v AmericeA nikdo už nebojuje, protože nikdo neví,

co zachraňovat


Ústava* byla ušlechtilý kus papíru;

Bojovali se Svobodnou společností**, ale zemřeli
nadarmo
Demokracie nyní postává na rohu a je všem pro smích,
a doufá, že zaprší, a doufá, že zaprší
Zahlídl jsem drozda sedět v holých
korunách stromů,
a sledovat poslední pochod rasistů
přes ulici,
A jako znamení míru, která se rozpustila v našich snech,
A neměla nikdy možnost růst, neměla nikdy možnost
růst,


To je zima, zima v Americe

A všichni léčitelé byli již zabiti nebo
uvězněni.


To je zima, zima v Americe

A nikdo už nebojuje, protože nikdo neví,
co zachraňovat.

Zima je metafora - termín, který se nepoužívá pouze pro popis období chladu, ale také pro období v našich životech, kterým nyní procházíme. V našich srdcích cítíme, že Jaro je za dveřmi; Jaro bratrství a jednoty ducha mezi lidmi barvy. Všichni se stěhujeme a hledáme. V naší duši je neposednost, která nás nutí se ptát, objevovat, bojovat proti systému, který nám nedává prostor a čas pro svobodné vyjádření. Chladní lidé ze Západu se pokusili změnit čas.

Právě teď´ nastala zima, nejdepresivnější období historie Západního impéria, a s tím spojená hrozba z nedostatku ropy a energetické krize. Ale My, černý lid, jsem zdroj nekonečné energie, nekonečné krásy a nekonečné odhodlanosti.

Mám toho spousty, co bych Vám řekl, o zítřejší lásce a světle. Uvidíme se na Jaře.

V zájmu národní bezpečnosti, prosím, pomožte nám uskutečnit naši ústavní povinnost svrhnout krále.


Poznámka ke skladbě "Zima V Americe"
Říjen, 1973
Gil Scott-Heron


poznámky k překladu:

*G.S.Heron použil v angl. org. pomlčku ve slově Ústava (angl.Constitution), tzn. Con-stitution. Díky tomuto rozdělení slova, vznikl ironický dvojsmysl, Con = podvod, podvést

** "Svobodná společnost" může v tomto případě symbolizovat bělošskou společnost, která odmítala černochy, ačkoliv byla sama založena na "morálních a křesťanských" hodnotách.*Foto: Akash Bhatt, olej na plátně, 2011

More information "Akash Bhatt"

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritický duch F. X. Šaldy" (audio)

Před 20 lety byl newyorskou policií zastřelen Amadou Diallo

Interview: Ali Větrovec a jeho web "e-Islám" (5. května 2010)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Josef Čapek "Psáno do mraků"