„Běloši jsou hosté v domě hip hopu a homosexualita nemá v hip hopu co dělat“ Lord Jamar (19.9.2014)Před rokem (shodou okolností na den přesně, 19.9.2013) zazněly na yt kanálu Vlad TV velmi silná slova na adresu bělochů a jejich postavení v hiphopové kultuře od legendy rapu 90. let, Lord Jamara. Nejedná se o bezvýznamnou postavu a možná právě proto jeho hlas rezonuje v některých hlavách do teď. Lord Jamar, člen newyorské kapely Brand Nubian, je znám, kromě rapových aktivit, i jako aktivní člen hnutí 5% Národ, náboženskou skupinou vycházející částečně ze sekty Islámský národ (Nation of Islam).
Právě vliv toho hnutí do určité míry určuje názorový rámec pěti-procentního národa dodnes. Základní filosofie hnutí je: 85% lidí je ztraceno, nezná pravdu. 10% pravdu zná, ale vykořisťuje a využívá 85% většinu. Zbylých 5% je „národ“ vyvolených, těch, co prozřeli.
Nedílnou součástí je velmi specifický pohled na člověka, resp. vztah běloch vs. černoch. Hnutí bylo založeno v Harlemu v 60. letech Clerencem 13X, který opustil Islámský národ a s sebou si přinesl i teorii, že běloch je ďábel. Své „teologické know-how“ obohatil ještě o teorii, že černoch ztělesňuje samotné božství. Hnutí má velmi silnou podporu mezi rapery (Wu-Tang Clan, Big Daddy Kane, Gang Starr), mnohem větší než samotný Islámský národ, protože 5% Národ se více zaměřuje na „grass roots“ komunikaci a tím si tak získal silnou základnu sympatizantů.


Bílí rapeři! Poslouchejte!


Stojaté vody hip hopu se rozvířily ve chvíli, kdy byl Lord Jamarovi položen dotaz na skladbu "Same Love" od bílého rapera Macklemora. Právě toto téma, jak odpověď ukázala, je pro Jamara příliš "gay friendly". Macklemorava skladba "Same Love" z roku 2012 se věnuje tématu homosexuality a práv LGBT. To je mimochodem další, velmi ožehavé téma, ke kterému Lord Jamar vyjadřuje. Co tedy zaznělo ve video rozhovoru „Lord Jamar: Macklemore's Pushing Gay Agenda“? Už z názvu je evidentní, že nemělo jít o záležitost Černoch vs. Běloch, na dotaz „Jaký efekt podle tebe bude mít  Macklemorava skladba "Same Love" na budoucnost hip hopu?“ ale Jamar zabil dvě mouchy jednou ranou a kontraverzní výrok byl na světě. 
Otázka „Jaký efekt…“ začíná od 1:54 a Jamar v ní říká toto:

„Bílí rapeři! Přišli jste k tomu (hip hopu) téměř jako hosté, ve svý podstatě jste hosty v domě hip hopu. Jen proto, že jste vydali desku, vám ještě nedává právo, dle mého názoru, vyslovit svůj názor“ … „Bílí rapeři! Vy, co se skutečně zajímáte o kulturu (hip hopu),… buďte upřímní, víte dobře, že tohle je černošská záležitost. My jsme ji začali a je to naše věc! My jsme vás, co jste potvrdili své dovednosti, nechali být její součástí. (…) Dělejte si své věci, respektujte kulturu a My vás budeme cenit. Nesnažte se ale zajít příliš daleko… Nahrát takovejhle track může vytvářet dojem, že máš stejnej základ, jako ostatní rapeři. Podle mě tomu ale tak není. Nemáš. Stejně jako když přijdu k někomu domu a budu moct jíst jejich jídlo, nosit jejich hadry, neznamená to, že jejich dům je můj. Je to stále jejich dům. A i kdybych se cejtil jako doma, neznamená to, že můžu mluvit do jejich domácích pravidel.“
Černošská kultura? Ok. Běloši hosté? Ne

V reakcích na Lord Jamara zaznělo téměř od většiny, černošský i bělošských raperů a osobností, souhlas, že hip hop je černošská kultura. Mnohem problematičtější ale bylo přijmout „pasivní“ postavení, determinované na základě své etnicity. Toto video možná mnohem více vypovídá o hip hopu jako celku a jak nemá v sobě vyřešeny mnohá „tabu“, než o smýšlení jednoho rapera. Řekl bych, že tohle všechno jsou důsledky koketování s náboženskými sektami a hnutími, jejichž názory se apriorně přijímají, ačkoli své ideologické životy mohou žít jen jako „lokální pravdy“. Přes nereálnost a nesmyslnost teorie o „modrookém ďáblu“, nelze upřít význam a jistou logičnost černošských nacionalistických skupin navazující na Marcuse Garveyho, Islámský národ nebo hlavně Malcolma X. Černoch by nezískal zpět sebevědomí a hrdost od vůdců typu Roy Wilkins nebo M. L. King Jr. Radikalismus musel přijít, bylo to logické vyústění několikasetletého vykořisťování bílou Amerikou. 

Problém ale začíná, když přestanete žít pro budoucnost a začnete žít pouze z minulosti. A to je současná situace, ve které se nachází hnutí 5% Národ. Jestliže budete trochu sledovat buď Lord Jamara nebo jiné členy tohoto hnutí, uvidíte, že jejich myšlení se setkává s realitou, která byla dlouhá desetiletí ignorována a nyní sklízí, co zaseli. (chickens coming home to roost). Běloch, který byl ještě donedávna ďábel, se nyní definuje, ne jako skutečný příslušník etnické skupiny, ale jako „názor“, „typ myšlení“ nebo postoj, a tím se tak celé hnutí postavené na rasistickém základu stane otevřené (téměř) všem. Přes vágní výklad „staré pravdy“, ještě stále ale není jasné, kde je ta hranice, kdy se běloch chová ještě v rámci pravidel hip hopu a kdy je už, podle Jamara, porušil/překročil. Hip hop je tedy opět odkázán na subjektivitu jedince a chápaní nepsaných pravidel jen intuitivně.


Absence pravidel, tradic a hodnot vycházející z kultury a náboženství, podle Jamara, symbolizuje současný stav společnosti. Podle Jamara zženštilost a homosexualita nemají v hip hopu své místo, svůj názor obhajuje tvrzením, že „raper vždy symbolizoval dominantního, silného, alfa samce.“, dnešní rapeři jsou podle něj příliš vyměklí. Od bělocha jsme se náhle dostali na ryze společenské téma: gayové/lesby vs. Hip hop, téma neméně obtížně uchopitelné, a to pro každého, bez rozdílu názoru a zázemí, ze kterého vychází. Ať se budeme všichni snažit sebe víc, vždy skončíme u subjektivního výkladu o něčem/někom, co/kdo je přirozené. Homosexualita jako téma, je důležitá právě proto, že se díky ní více dozvídáme o sobě a druhých než o něm samotném.


Další videa Lord Jamara na VladTV

Lord Jamar on Jay Z's 5% Chain & White Man Being Devil
Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritický duch F. X. Šaldy" (audio)

Před 20 lety byl newyorskou policií zastřelen Amadou Diallo

Interview: Ali Větrovec a jeho web "e-Islám" (5. května 2010)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Josef Čapek "Psáno do mraků"