Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2021

Ambivalentní vztah muslimů k násilí - kritika přednášky islamologa Lukáše Noska (6.2.2021)

Obrázek
"Nebudou s tebou spokojeni ani židé, ani křesťané, pokud nebudeš následovat náboženství jejich. Rci: „Vedení Boží je jediné správné vedení!“ Budeš-li však následovat učení jejich scestná poté, co dostalo se ti vědění, nenalezneš pak proti Bohu ani ochránce, ani pomocníka žádného." Korán, súra Al-Baqara (2:120) Název tohoto textu je mírně upravený název přednášky islamologa Lukáše Noska, které proběhla před dvěma lety a nesla název "Nebudiž žádného donucování v náboženství!" (K 2,256), aneb o ambivalenci vztahu muslimů k násilí" 7.2.2019 (1) . Lukáš Nosek dostál názvu své přednášky a skutečně výsledek byl velmi ambivalentní, a to je právě ten problém, který s jeho prezentací "násilí" v islámu mám. Konkrétně se jedná o kritiku formy a interpretace termínů, které nejsou ryze islámské, ale zcela univerzální a všichni bychom je měli chápat podobně. Rovněž vidím jako problematické vytvoření referenčního rámce, ve kterém se islám následně odprezentuje nemus

"Odvrácená tvář transgenderu" Walt Heyer (ukázka)

Obrázek
(úvod) "K tomu, abych veřejně mluvil o svém příběhu, mě povzbudily články doktora Paula McHugha * , který začal před lety zpochybňovat transgenderovou ideologii. Psal o tom, že je to psychologie, nikoli biologie, co vede lidi k touze změnit pohlaví. To ve mně silně rezonovalo, protože moje vlastní zkušenost to potvrzovala, jak popisuji ve své autobiografii Transgender´s Faith." Kapitola: "Co víme o trans dětech" "Dětští genderoví specialisté přiznávají, že nejsou k dispozici žádná data ani žádný test, které by mohly spolehlivě určit, jestli zoufalé dítě je, nebo není transgender. [...] Na druhé straně, jak uvidíte dále, existují silné důkazy, že mnoho genderově nespokojených dětí přijme v průběhu dospívání svoje vrozené pohlaví, pokud v dětství neprojdou tranzicí a potvrzením jejich transgenderové identity. Je také zřejmé, že pokud dospělí utvrzují děti v opačné genderové identitě a lékaři těmto dětem nasadí hormonální blokátory puberty, přeruší se u těchto dět