"Moderní islám, díl II." Luboš Kropáček (Praha 1972)
Druhý díl monografie Moderní islám uzavírá téma reformismu v muslimském myšlení a politice od počátku 20.století do konce 60. let. Závěrečný díl lze rozdělit na dvě části.  

První se zabývá více samotným náboženstvím a islámským pohledem na aktuální témata současné doby. Oproti prvnímu dílu je zde prohozeno pořadí a na prvním místě je Islám, Korán, tradice Proroka Muhammada a pak politika (viz kap.XI."KORANICKÁ EXEGEZE (TAFSÍR)" a kap. XII."SOUDOBÉ ISLÁMSKÉ FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ").

Islám je náboženství, které je aktivně přítomno v životě muslima a ovlivňuje jeho kroky a jednání, proto je dost obtížné dělit islámský pohled na náboženskou část a světskou. Dalo by se říct, že oba díly "Moderního islámu" se snaží toto dilema muslimského myšlení více přiblížit a umožnit pochopit jak obtížné je pro islámský svět přijmout některé "západní myšlenky" a praktikovat je.

Druhá část českému čtenáři přináší překlady 14 ukázek z publikací významných muslimských osobností a umožňuje se seznámit přímo s originálním textem. Výběr překladů zahrnuje jak náboženská témata (M.Abduh, M.Šaltút), tak i politické pohledy (Y.N.Nayir, A.M.al-Charbutlí, M. as-Sibáí), ale rovněž i názory a úvahy filosofické a sociologické (M.Iqbál, M.A.Lahbábí, A.M.Chiláf, A.Abdalqádir Kámil).

Oba díly vyšly pouze jako skripta FF UK, a to jen v 200 výtiscích, níže uvádím odkaz, kde je možné oba díly stáhnout v elektronické podobě (PDF, JPG).


Moderní islám, díl II.(PDF)


související
"Moderní islám, díl I." Luboš Kropáček (Praha 1971)

.......................................
Název: Moderní islám, díl II.
Autor: Luboš Kropáček
Vydavatelství: Praha, SPN
Rok: 1972
Počet stran: 146 s.
.......................................:: Obsah ::

XI. KORANICKÁ EXEGEZE (TAFSÍR)
XII. SOUDOBÉ ISLÁMSKÉ FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ
1. Obecné rysy
2. Gnoseologické otázky
3. Ontologické a teologické otázky
4. Abradrrahman Badawí, existencialismus a islám
5. Islámský personalismus M.A.Lahbábího
6. „Islámský materialismus“
7. Evolucionismus a vývojové koncepce islámu
8. Islámská sociální filosofie
9. Marxismus a islám

XIII. VZÁJEMNÉ VZTAHY SOUČASNÉHO ISLÁMU A KŘESŤANSTVÍ
XIV. DISKUZE O PRAVOSTI A HODNOTĚ HADÍTHÚ
XV. PRÁVNÍ MYŠLENÍ
1. Snahy o novou orientaci fiqhu
2. Postup a metody reformních úprav

Některé specifické právní otázky
3. Zrušení otroctví
4. Statut jinověrců
5. Otázky kontroly porodnosti

VÝBĚR PŮVODNÍCH TEXTŮ Z TÉMATICKÉHO OKRUHU MODERNÍHO ISLÁMU

Muhammad Abdo: Lidské činy
Muhammad Iqbál: Poznání a náboženská zkušenost
Muhammad Iqbál: Lidské ego – jeho svoboda a nesmrtelnost
Abradrrahman Badawí: Od súfismu k existencialismu
M.A.Lahbábí: Islámský personalismus
A.M.Chiláf: Vědecký teistický materialismus
A.M. al-Charbutlí: Korán a arabský nacionalismus
Mahmúd Šaltút: Výklad súry krávy
S.Stétié: Islám a kinematografie
A.Abdalqádir Kámil: Islám a rasová otázka
M.Núr al-Hasan: Idžtihád a jeho podmínky
Mahmúd Šaltút: Fatwy
Y.N.Nayir: Co je atatürkismus?
Mustafá as-Sibáí: O islámském socialismu


Populární příspěvky z tohoto blogu

THE ARTIST IS PUTRESCENT [Rotten] - A Critique of Marina Abramovic's art thrown as a leaflet during the performance @MoMA (New York City, 2012)

Muslimové debatují o multikulturalismu, školství a kultuře liberalismu (Dr Amina Shareef & Bhikhu Parekh @The Thinking Muslim)

"Islámské bankovnictví je oxymoron" Harris Irfan (@ The Islamic Thinking)

Ideologie v kultuře #3: Postmoderní kultura - zánik distance, nahodilost, sugesce, smrt kontemplativního umění