"Islám a západ : historická paměť a současná krize" Luboš Kropáček (Vyšehrad 2002)
Po zhroucení socialistického tábora a ukončení studené války postupně vyvstával před západní společností nový protivník: svět islámu. Stupňující se napětí mezi Židy a Palestinci, útoky proti americkým velvyslanectvím a posléze události z 11. září 2001 jakoby existenci tohoto nebezpečí učinily reálnou.
Když pak v r. 2001 vyšla Huntingtonova kniha Střet civilizací, jež vyostření konfliktu mezi světem islámu a světem západním dopředu předpověděla, rozvinula se u nás diskuse, do jaké míry je tato hypotéza platná. Jako zvláště kompetentní se v těchto diskusích ozýval hlas prof. Luboše Kropáčka.

V předložené publikaci nyní podává své názory, podložené dlouholetým studiem i osobní zkušeností s arabským světem. Předností autorovou je především jeho hluboký vhled do minulosti islámského světa a dále velký rozhled v oblasti náboženské, pro současný islámský svět tak důležité.
Objektivně probírá více než tisíciletou historii vzájemného stýkání a potýkání muslimů s křesťany, zabývá se příčinami stagnace islámských zemí a pokusy o jejich modernizaci. Zároveň poukazuje na řadu dosud nepovšimnutých jevů, jako je islamofobie v zemích západních, islámské proudy mířící k dialogu mezi těmito světovými náboženstvími, rozdílná stanoviska církve římské a ortodoxní vůči islámu atd., s tím, že vzájemné poznávání obou světů a na něm založená spolupráce jsou jedinou cestou.

(Text je převzat z přebalu knihy)


.............................
Název: Islám a západ : historická paměť a současná krize
autor: Luboš Kropáček
Vydavatelství: Praha, Vyšehrad
Rok vydání: 2002
Počet stran: 197 s.

.............................


::OBSAH::

ÚVOD

I. ROZDĚLENÁ DĚJINNÁ PAMĚŤ
1. Vznik islámu
2. Rozšíření islámu
3. Křížové války
4. Tvrdé odsudky a hanobení
5. Translatio studiorum a Andalusie
6. Turecké války a útlak
7. 19.století
8. Kolonialismus

II. ISLÁM ROZLEPTÁVANÝ POLITIKOU
1. Nejistoty politického islámu
2. Diskuse o demokracii, mravním řádu a sekularizaci
3. Sebevražedné atentáty
4. Odmítnutí terorismu
5. Všední běh života

III. MUSLIMOVÉ TVÁŘÍ V TVÁŘ ZÁPADU

IV. ISLAMOFOBIE

V. KŘESŤANSTVÍ A ISLÁM NA CESTĚ K DIALOGU
1. Pohledy z křesťanské strany
2. Pohledy i muslimské strany
3. Dialog: cesty a cíl

VI. NE STŘET, ALE PARTNERSTVÍ CIVILIZACÍ

Glosář. Věcné poznámky
Jazyková doporučení

Populární příspěvky z tohoto blogu

THE ARTIST IS PUTRESCENT [Rotten] - A Critique of Marina Abramovic's art thrown as a leaflet during the performance @MoMA (New York City, 2012)

Muslimové debatují o multikulturalismu, školství a kultuře liberalismu (Dr Amina Shareef & Bhikhu Parekh @The Thinking Muslim)

Paul Harvey "Kdybych byl ďábel" (1965)

"Islámské bankovnictví je oxymoron" Harris Irfan (@ The Islamic Thinking)