"Blízký východ na přelomu tisíciletí" Luboš Kropáček (Vyšehrad 1999)Kniha postihuje a analyzuje politické, hospodářské a sociální přeměny, k nimž v různé míře a různým tempem dochází v 80. a 90. letech v arabských zemích, a ukazuje, že převládající obecný směr odpovídá globálním tendencím: jde o transformaci směrem k hospodářské a politické liberalizaci a k větší míře hospodářské integrace v regionu i nad jeho rámec. 
Zvláštní pozornost je věnována rozborům víceznačné role islámu i vzájemným vztahům mezi Blízkým východem a Evropou. Pět oddílů práce – obecný úvod, předpoklady a perspektivy sledovaných přeměn, politické systémy, islám (i s podrobným výkladem o postavení islámských komunit v Evropě) a vývoj v 90. letech od rozpadu bipolárního světa až po současné zablokování mírového procesu – vychází všestranně vstříc zájemcům o Blízký východ a o islám i o perspektivy demokracie a lidských práv v celé této oblasti...........................................

Název: Blízký východ na přelomu tisíciletí: Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy
Autor: Luboš Kropáček 
Vydavatelství: Praha, Vyšehrad
Rok vydání: 1999
Počet stran: 284 s.
..........................................OBSAH

I. STUDIUM SOCIÁLNÍHO, POLITICKÉHO, EKONOMICKÉHO A KULTURNÍHO VÝVOJE NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ: OTÁZKY A POZNATKY

II. SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ PŘEMĚNY A JEJICH PERSPEKTIVY
1. Demografická dynamika
2. Přeměny venkova
3. Urbanizace a migrace
4. Cestovní ruch a volný čas
5. Vodní zdroje
6. Ekonomická liberalizace a její sociální důsledky
7. Socioekonomická typologie

III. POLITICKÝ SYSTÉM
1. Stát a jeho legitimita
2. Politické systémy a mezinárodní orientace
3. Demokracie a lidská práva
4. Občanská společnost

IV. ISLÁM
1. Projekty islámského řádu
2. Soudobá islámská hnutí
3. Šarí´a
4.  Islámské přístupy k Evropě
5. Islám v Evropě

V. BLÍZKÝ VÝCHOD V DEVADESÁTÝCH LETECH
1. Současná situace: vnitřní a vnější faktory a směr transformací
2. Integrace: směry, stav a perspektivy
3. Evropa tváří v tvář sousedům

Tabulky
Bibliografie

Populární příspěvky z tohoto blogu

THE ARTIST IS PUTRESCENT [Rotten] - A Critique of Marina Abramovic's art thrown as a leaflet during the performance @MoMA (New York City, 2012)

Muslimové debatují o multikulturalismu, školství a kultuře liberalismu (Dr Amina Shareef & Bhikhu Parekh @The Thinking Muslim)

"Islámské bankovnictví je oxymoron" Harris Irfan (@ The Islamic Thinking)

Ideologie v kultuře #3: Postmoderní kultura - zánik distance, nahodilost, sugesce, smrt kontemplativního umění