"Moderní islám, díl I." Luboš Kropáček (Praha 1971)


Do určité míry ojedinělá a dnes již raritní monografie na téma moderní islám se zaměřuje na reformní a moderní směry v muslimské společnosti. V úvodu prof. Kropáček upozorňuje na publikaci Karla Petráčka (Myšlenkové proudy v současném Egyptě, Praha 1969), na kterou se snaží svou prací částečně navázat.
První část této dvoudílné monografie se zabývá Egyptem, působištěm třech ikon islámského reformního myšlení (al-Afghání, Abdoh, Ridá) a hnutím Muslimských bratří. Následující kapitola se věnuje Indii a Pákistánu, kde kromě reformních snah S.A. Chána, je zmíněn i duchovní otec Pákistánu, Muhammad Iqbál.

Díky zmínce o tomto indicko-pákistánské filosofovi/básníkovi se čtenář může seznámit nejen s politickými myšlenkami, ale rovněž s filosofickým pohledem muslima 20.století (více viz Moderní islám, díl II., kapitola: Muhammad Iqbál: Poznání a náboženská zkušenost, Muhammad Iqbál: Lidské ego ? jeho svoboda a nesmrtelnost). Nepochybně zajímavá je kapitola 6 "Turecký laicismus", která popisuje sekulární reformy M.Atatürka na začátku 20.století.

V závěru se autor věnuje šiítskému islámu a jeho sektám, a dále se zaměřuje i na nejvýchodnější část islámského světa (Indonésii) a severoafrické země (Maghrib). Oba díly vyšly v roce 1971 a 1972, nicméně na jejich aktuálnosti to nijak neubralo, protože odkaz výše uvedených myšlenkových směrů a osobností je přítomen dodnes.

Moderní islám, díl I.(PDF)

související
"Moderní islám, díl II." Luboš Kropáček (Praha 1972)
...........................................
Název: Moderní islám, díl I.
Autor: Luboš Kropáček
Vydavatelství: Praha, SPN
Rok: 1971
Počet stran: 146 s.
...........................................

:: Obsah ::

I. Hlavní rysy moderního islámu
II. K otázce příčin islámského kulturního úpadku

III. Domácí zdroje duchovní „nahdy“ a počátka reforem
1. Neo-hanbalismus
2. Wahhábismus
3. Počátky nahdy v Egyptě a al-Azhar
4. Právní reformy v Osmanské říši

IV. Hlavní proud reformismu v arabských zemí
1. Džamáluddín al-Afghání
2. Muhammad Abdo
3. Zápas o reformu al-Azharu
4. Muhammad Rašíd Ridá a Manár
5. Rozšíření reformistických myšlenek salafíje

V. Islám v Indii a Pákistánu
1. Indický islám a domácí kořeny jeho obrody
2. Bojovná islámská hnutí do velkého povstání v r. 1857
3. Reformismus druhé poloviny 19. století a modernizační snahy Sajjida Ahmada Chána
4. Ahmadíja
5. Muhammad Iqbál
6. Formování ideologie muslimského národa
7. Pákistán – problém islámského státu
8. Islám v nezávislé Indii

VI. Turecký laicismus

VII. Šía a odvozená hnutí
1. Šía dvanácti imámů a islám v Íránu
2. Šajchismus
3. Bábismus
4. Bahá´iamus

VIII. Hnutí radikální akce
1. Mahdistická myšlenka
2. Sanúsíja
3. Muslimští bratři
IX. Islám a politický vývoj v Indonésii
X. Islám v subsaharské Africe

VYBRANÁ BIBLIOGRAFIE

Populární příspěvky z tohoto blogu

THE ARTIST IS PUTRESCENT [Rotten] - A Critique of Marina Abramovic's art thrown as a leaflet during the performance @MoMA (New York City, 2012)

Muslimové debatují o multikulturalismu, školství a kultuře liberalismu (Dr Amina Shareef & Bhikhu Parekh @The Thinking Muslim)

"Islámské bankovnictví je oxymoron" Harris Irfan (@ The Islamic Thinking)

Ideologie v kultuře #3: Postmoderní kultura - zánik distance, nahodilost, sugesce, smrt kontemplativního umění