"Země : Egyptský román" Abdarrahmán aš-Šarkáwí (Praha 1958)V moderním egyptském písemnictví, které si teprve pozvolna přizpůsobuje románovou formu, zaznamenalo vydání „Země – Egyptského románu“ značný obrat. Mladý publicista Abdurrahmán aš-Šarkáwí vpadl do arabského literárního života, v němž posud doutnají idealizující a romantizující tendence, a okamžitě na sebe strhl pozornost.
Románový prostor „Země“ je vymezen katastrem jedné vesnice na březích Nilu; do jejího života a hospodaření, které připomínají spíše dobu faraónů než náš věk, zasahuje vnější svět, svět policejních hlídek, silničních dělníků a vládních úředníků, jako zhoubce a nepřítel.

Vztah vesničanů k těmto vetřelcům je vystižen slovem, kterým je prostí lidé označují – „vláda“. „Vláda“ omezuje práva feláhů na zavodňování pole ve prospěch pašův, staví silnici k pašovu domu, ale přes pozemky vesničanů, zavírá je a týrá a přitom na nich vyžaduje, aby vítali ministry radostným provoláváním slávy.

Nerovný boj, značený zbabělostí i odvahou, dává vesnici novou tvář: před vesnickým hokynářstvím vystávají hoši, kteří se vrátili z Káhiry, klábosí periferním slangem, kouří, odplivují a vzpomínají na město, kde už nenašli práci; na silnici pracují cizí dělníci s vesnickými dívkami, občas se společně ztrácí společně mezi keři bavlníků a staví vesnici spojení s dalekým a okouzlujícím světem. Ve stínu domů žijí vesničané po starém: chvíli jedí a chvíli hladoví, mají stejně pohotově nářek i smích, hned jsou hrdí a odvážní a hned podlézají a chtějí se podílet na „vládě“ a přátelství se střídá s nenávistí rychleji než sucho a déšť.

Celý příběh se rozvine během jedněch školních prázdnin, které vypravěč – kdysi mladý student – strávil doma na vsi. Vypravěč se z příběhu ztrácí, jen na začátku a na konci románu vystupuje sám v úloze hocha zamilovaného do vesnické krasavice. Tyto vzpomínkové kapitoly o milostném nezdaru, psané moderní prózou, formou prožitého vyprávění, patří k nejkrásnějším částem knihy: náznakově a jakoby za scénou je naznačen dívčin poklesek.

(Text je převzat z obálky knihy, autor Ivan Hrbek)


Analýze překladu tohoto románu se věnuje arabistka Zuzana Kudláčková v knize 
"Z průpovědí arabských".

...........................
Název: "Země: Egyptský román"
Originální název: al-Ard-Riwája misríja
(Vydaného v Káhiře, nakl. „Dár an-Našr al-Misríja“ 1954)
Autor: Abdarrahmán aš-Šarkáwí (10.11.1920 - 10.11.1987)
Překlad: Ivan Hrbek (1923-1993)
Obálka a vazba: Miroslav Truxa
Vydavatelství: Praha, SNKLHU
Edice: Soudobá světová próza sv. 64
Rok vydání: 1958
Počet stran: 397 s.

...........................Populární příspěvky z tohoto blogu

THE ARTIST IS PUTRESCENT [Rotten] - A Critique of Marina Abramovic's art thrown as a leaflet during the performance @MoMA (New York City, 2012)

Muslimové debatují o multikulturalismu, školství a kultuře liberalismu (Dr Amina Shareef & Bhikhu Parekh @The Thinking Muslim)

"Islámské bankovnictví je oxymoron" Harris Irfan (@ The Islamic Thinking)

Ideologie v kultuře #3: Postmoderní kultura - zánik distance, nahodilost, sugesce, smrt kontemplativního umění