"Z průpovědí arabských" Zuzana Kudláčková (Litera Proxima, 2011)Monografie Zuzany Kudláčkové představuje skutečně úctyhodný badatelský počin, jenž s důslednou přesností a systematickou přehledností mapuje vývoj překladů umělecké prózy z arabštiny a zároveň poskytuje kompletní bibliografický přehled českých uměleckých překladů z arabštiny, publikovaných knižně - hlavní zásluhu na zprostředkování arabské literatury českým čtenářům měla nakladatelství Odeon a Dar ibn Rushd - i časopisecky v Novém Orientu a Světové literatuře. Sledované období je rozděleno do čtyř etap (viz níže).

Zcela zásadní význam má kapitola zahrnující obsáhlá hodnocení těch arabských románů a novel, které byly v daném období přeloženy do češtiny. V analýze vybraných děl postupuje Zuzana Kudláčková retrospektivní metodou od textu překladu k textu originálu, přičemž se zaměřuje na funkční využití reálií v překládaném textu a způsoby vytváření přirozené rovnováhy mezi estetickou a informativní stránkou překladatelova díla. Důkladné translatologické analýze bylo podrobeno šest románů a novel, na jejichž překladech se podílelo pět autorů (viz Obsah, kapitola 6).

Kniha Zuzana Kudláčkové České překlady arabské prózy po roce 1945 je hodnotnou původní studií, která vychází ze znalosti reprezentativního souboru pramenů a odborné literatury. Představuje velký přínos v oblasti zkoumání vývoje českých překladů arabské umělecké prózy, před níž stojí úkol získat si důstojné místo na současném českém knižním trhu. Autorka se zamýšlí nad dalším výzkumem problematiky česko-arabského literárního překladu.

V této souvislosti uvádí řadu podnětných názorů, k nimž patří zdůraznění významu recenzí překladů z arabštiny, které by měly kromě informací o autorovi originálu a charakteristice díla v kontextu literárního vývoje obsahovat i analýzu zvolených překladatelských metod. Právě takový přístup k překladům je zárukou dalšího všestranného rozvoje této záslužné činnosti.

(text je převzat z úvodu knihy "Z průpovědí arabských", autor František Ondráš)************************************
Název: Z průpovědí arabských: historie a současnost českého překladu z arabštiny
Autor: Zuzana Kudláčková
Vydavatelství: Litera Proxima
Rok vydání: 2011
Počet stran: 101

************************************


:: OBSAH ::

1. ÚVOD


2. SITUACE DO ROKU 1945


3. PŘEKLÁDÁNÍ Z ARABŠTINY A JEHO SPECIFIKA


4. KDE POVÁLEČNÉ PŘEKLADY VYCHÁZELY


5. ČESKÉ PŘEKLADY ARABSKÉ PRÓZY PO ROCE 1945
5.1 Překlady 1945 - 1960
5.2 Překlady 1960 - 1970
5.3 Překlady 1971 - 1989
5.4 Překlady 1990 - 2005


6. HODNOCENÍ PŘEKLADŮ
6.1 Země: Egyptský román (al-Ard: Riwája misríja)
V překladu Ivana Hrbka


6.2 Volání Hrdličky (Du´á al-karawán)
v překladu Ivana Hrbka


6.3 Skandál v Káhiře (al-Qáhira l-džadída)
v překladu Jaroslava Oliveriuse


6.4 Kniha dní (al-Ajjám)
v překladu Karla Petráčka


6.5 Cesta na sever (Mausim al-hidžra ilá š-šimál)
v překladu Svetozára Pantůčka


6.6 Komise (al-Ladžna)
v překladu Ondřeje Beránka

7. ZÁVĚR
8. BIBLIOGRAFIE
9. PŘÍLOHY

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islámský personalismus" Mohamed Azíz Lahbábí (1964)

Výstava "Světy Jindřicha Chalupeckého" - K textům Jana Bělíčka, Terezy Matějčkové, Petry Hůlové (19.6.2022)

"Myšlenkové proudy v současném Egyptě. I., Politické myšlení, literární kritika" Karel Petráček, Jaroslav Oliverius (SPN, 1969)

František Hudeček (grafik, ilustrátor a malíř, člen Skupiny 42)

Kýč/krása