"Kniha dní" Taha Husain (Odeon, 1974)Toto první beletristické dílo Taha Husajna, kniha vzpomínek, ozvukem a jistě i ve vědomé návaznosti na starou arabskou prózu budovanou do kompozice až hudební a často zaznívající až liturgicky, je ve své bezprostřední poloze výrazem autorovy potřeby povznést do svérázné krásy dobu, kdy jako nevidomý chlapec vyrůstal v zapadlém, zaostalém městečku, hnán hladem po poznání.
Pro nás však jeho kniha představuje obraz dob a míst v mnoha dimenzích vzdálených:
Evropa už dávno ochotně přijímala Orient, ale vždycky hlavně v podobě jeho klasické kvetoucí civilizace, Přední východ z doby chalífů a sufíjských básníků jí byl bližší než v době dohasínajícího kulturního elánu a stagnace. Husajnova Kniha dní sama je svědectvím, jak hluboká to byla stagnace. A patří-li Husajnovi přední místo mezi těmi, komu se podařilo vdechnout za posledních padesát let Egyptu nový život, má na tom podíl i toto jeho dílo. 

Karel Petráček, 1974Analýze překladu tohoto románu, se věnuje arabistka Zuzana Kudláčková v knize "Z průpovědí arabských".
.....................................
Název: Kniha dní
Název originálu: Al-Ajjám
(vydaného nakladatelstvím Dár al-ma´árif, v Káhiře, 1962)
Autor: Taha Husajn
Překlad: Karel Petráček (1926-1987)
Vydavatel: Odeon
Rok vydání: 1974
Počet stran: 141
.....................................

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)