"Židé a Arabové (Dialog idejí a zbraní)" Miloš Mendel (1992)

Monografie M.Mendela věnovaná konfliktu na území Palestiny, je v jeho řadě první na toto téma. Způsob jakým je zde předkládán příběh a charakter tohoto konfliktu, jehož hlavními aktéry jsou Židé a Arabové, je jiný než jsme zvyklí vídat v pracích na toto téma.
V úvodu je stručně nastíněn vývoj Palestiny od konce 19.století a s tím spojený vznik Sionistického hnutí T.Herzla, židovské přistěhovalecké vlny a obavy arabského obyvatelstva o jejich půdu.


Kniha jako celek ale není jen soubor historických údajů a dat, tvoří ji hlavně rozhovory s politiky nebo intelektuály z „obou táborů“ a nabízí pohled do životů a myšlení těch, kteří konflikt v Palestine přímo prožívají.


Slovy autora: „Předkládaná knížka si nečiní nárok být naprosto objektivní – je-li to v tomto případě vůbec možné. Snaží se vycházet z určité znalosti historických, ideologických a kulturních souvislostí a autentičnosti výpovědí jednotlivých představitelů sionismu, Izraele, nebo zase palestinského hnutí odporu. Autor se snažil navodit čtenáři co nejplastičtější představu o způsobu myšlení a argumentace soupeřících stran. Záměrné omezuje vlastní interpretaci konfliktu na minimum. Nechává raději hovořit rabíny, partyzány, politické vůdce, intelektuály a „teroristy“ z obou stran barikády. Nechť čtenář sám posoudí, která strana má právo tvrdit, že je bez viny. At´ sám zváží, kdo má na Palestinu morální a právní nárok a zda vůbec mají Židé a Palestinci před sebou jiné řešení než naučit se žít vedle sebe."

Považuji za důležité zmínit nestrannost autora a snaha přinést pohled nezatížený předsudky a démonizací ze strany medií. Kniha obsahuje celkem 47 rozhovorů a závěr je opatřen stručnou chronologií momentů a událostí jak přímo v Palestině, tak i v USA nebo Velké Británii.

..............................
Název: Židé a Arabové – Dialog idejí a zbraní
Autor: Miloš Mendel (1952)
Vydavatel: Nakladatelství Rovina v Prachaticích
ve spolupráci s Orientálním ústavem ČSAV
Rok vydání: 1992
Počet stran: 281
..............................


Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)