"Židé a Arabové (Dialog idejí a zbraní)" Miloš Mendel (1992)

Monografie M.Mendela věnovaná konfliktu na území Palestiny, je v jeho řadě první na toto téma. Způsob jakým je zde předkládán příběh a charakter tohoto konfliktu, jehož hlavními aktéry jsou Židé a Arabové, je jiný než jsme zvyklí vídat v pracích na toto téma.
V úvodu je stručně nastíněn vývoj Palestiny od konce 19.století a s tím spojený vznik Sionistického hnutí T.Herzla, židovské přistěhovalecké vlny a obavy arabského obyvatelstva o jejich půdu.


Kniha jako celek ale není jen soubor historických údajů a dat, tvoří ji hlavně rozhovory s politiky nebo intelektuály z „obou táborů“ a nabízí pohled do životů a myšlení těch, kteří konflikt v Palestine přímo prožívají.


Slovy autora: „Předkládaná knížka si nečiní nárok být naprosto objektivní – je-li to v tomto případě vůbec možné. Snaží se vycházet z určité znalosti historických, ideologických a kulturních souvislostí a autentičnosti výpovědí jednotlivých představitelů sionismu, Izraele, nebo zase palestinského hnutí odporu. Autor se snažil navodit čtenáři co nejplastičtější představu o způsobu myšlení a argumentace soupeřících stran. Záměrné omezuje vlastní interpretaci konfliktu na minimum. Nechává raději hovořit rabíny, partyzány, politické vůdce, intelektuály a „teroristy“ z obou stran barikády. Nechť čtenář sám posoudí, která strana má právo tvrdit, že je bez viny. At´ sám zváží, kdo má na Palestinu morální a právní nárok a zda vůbec mají Židé a Palestinci před sebou jiné řešení než naučit se žít vedle sebe."

Považuji za důležité zmínit nestrannost autora a snaha přinést pohled nezatížený předsudky a démonizací ze strany medií. Kniha obsahuje celkem 47 rozhovorů a závěr je opatřen stručnou chronologií momentů a událostí jak přímo v Palestině, tak i v USA nebo Velké Británii.

..............................
Název: Židé a Arabové – Dialog idejí a zbraní
Autor: Miloš Mendel (1952)
Vydavatel: Nakladatelství Rovina v Prachaticích
ve spolupráci s Orientálním ústavem ČSAV
Rok vydání: 1992
Počet stran: 281
..............................


Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934