Francis Robinson "Svět islámu"

Tento kulturní atlas si klade za cíl přiblížit čtenářum historii muslimů a
pomoci jim tak porozumět islámské společnosti. Vznik islámu a vliv muslimů na ostatní národy naší planety v posledních čtrnácti stoletích představuje významnou kapitolu světových dějin. Model života, vytvořený islámem, je jedním z nejčastějších způsobů existence, nebot´ jednu pětinu dnešní světové populace tvoří muslimové, žijící téměř výlučně v rozvojových zemích. Politická a hospodářská propojenost života na zemi roste a dění v těchto zemích se stále více odráží ve světě mimo ně,zatímco uvnitř západních společnosti vznikají významné muslimské komunity.

Proto je důležitější než kdy předtím, abychom plně pochopili vývoj muslimských dějin i hodnoty muslimských národů.
Dalším cílem této publikace je obeznámit čtenáře s životem muslimů, proto zde často sami muslimové hovoří o svém náboženství, o svých snech. Tento kulturní atlas podrobně zkoumá projevy jejich náboženského života a pokládá základ k širšímu pohledu na islámský svět.
Obvykle výklady islámu jsou do značné míry odrazem a zkušeností hlavních islámských zemí, zde autor prezentuje i často odlišné názory a výklady islámu v zemích jihovýchodních Asie, v Africe, ve střední Asii a v Číně, kde islám čelí, mnohdy v nerovnoprávném postavení, jiným silným kulturám.
Poznání těchto částí muslimského světa, kde žije dohromady téměř tolik muslimů jako v tradičních islámských zemích, přispěje k pochopení oněch mnoha způsobů, jimiž je možné být muslimem.

Tato kniha vám nabízí:
Struční přehled prvních devíti století islámské historie, zkoumá instituce,

které byl v průběhu tohoto období zavedeny s cílem formovat islámskou společnost a předávat její formy a hodnoty novým epochám i územím. Podrobně se věnuje popisu šesti hlavních oblastí muslimského světa v období mezi rokem 1500 a koncem 18.století: říši Safíjovců, Mughalů a Osmanů, i dalším muslimským územím v Asii a v Africe. Zvláštní pozornost je věnována představitelům politické moci a líčení, jak se v 18.století začala muslimská moc drobit a jak šiřitelé islámské kultury vedli hnutí za její obnovu a reformu. Ukazuje, jak mnozí privilegovaní muslimové v 19. a 20. století, kdy hrozilo, že budou smeteni evropskou mocí, reagovali na toto nebezpečí snahou zmodernizovat svou společnost podle evropského vzoru.

Dr. Francis Robinson

Nejprve odborný asistent na Trinity Collage v Cambridge, nyní je docentem historie na Londýnské univerzitě. Kniha, kterou máte v ruce, je výsledkem patnáctiletého studia islámských dějin, Francis Robinsou v 70.letech často pobýval mezi učenými a svatými muži rodiny Firangi Mahal v Lakhnaú v Indii, kde čerpal poznání a inspiraci pro svou práci. Přáním autora je, aby čtenář nalezl zalíbení v islámské kultuře a dějinách.


(anotace je z přebalu knihy)
.........................................
Název: Svět islámu
Název originálu: Atlas of the Islamic World
Autor: Francis Robinson (1944)
Rok vydání: 1996
Vydavatel: Knižní Klub
Překlad: Petra Eflerová, Jan Marek, Josef Orel
odborná spolupráce, jazyková úprava a úvod k českému vydání Miloš Mendel
Počet stran: 238

.........................................
Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)