Francis Robinson "Svět islámu"

Tento kulturní atlas si klade za cíl přiblížit čtenářum historii muslimů a
pomoci jim tak porozumět islámské společnosti. Vznik islámu a vliv muslimů na ostatní národy naší planety v posledních čtrnácti stoletích představuje významnou kapitolu světových dějin. Model života, vytvořený islámem, je jedním z nejčastějších způsobů existence, nebot´ jednu pětinu dnešní světové populace tvoří muslimové, žijící téměř výlučně v rozvojových zemích. Politická a hospodářská propojenost života na zemi roste a dění v těchto zemích se stále více odráží ve světě mimo ně,zatímco uvnitř západních společnosti vznikají významné muslimské komunity.

Proto je důležitější než kdy předtím, abychom plně pochopili vývoj muslimských dějin i hodnoty muslimských národů.
Dalším cílem této publikace je obeznámit čtenáře s životem muslimů, proto zde často sami muslimové hovoří o svém náboženství, o svých snech. Tento kulturní atlas podrobně zkoumá projevy jejich náboženského života a pokládá základ k širšímu pohledu na islámský svět.
Obvykle výklady islámu jsou do značné míry odrazem a zkušeností hlavních islámských zemí, zde autor prezentuje i často odlišné názory a výklady islámu v zemích jihovýchodních Asie, v Africe, ve střední Asii a v Číně, kde islám čelí, mnohdy v nerovnoprávném postavení, jiným silným kulturám.
Poznání těchto částí muslimského světa, kde žije dohromady téměř tolik muslimů jako v tradičních islámských zemích, přispěje k pochopení oněch mnoha způsobů, jimiž je možné být muslimem.

Tato kniha vám nabízí:
Struční přehled prvních devíti století islámské historie, zkoumá instituce,

které byl v průběhu tohoto období zavedeny s cílem formovat islámskou společnost a předávat její formy a hodnoty novým epochám i územím. Podrobně se věnuje popisu šesti hlavních oblastí muslimského světa v období mezi rokem 1500 a koncem 18.století: říši Safíjovců, Mughalů a Osmanů, i dalším muslimským územím v Asii a v Africe. Zvláštní pozornost je věnována představitelům politické moci a líčení, jak se v 18.století začala muslimská moc drobit a jak šiřitelé islámské kultury vedli hnutí za její obnovu a reformu. Ukazuje, jak mnozí privilegovaní muslimové v 19. a 20. století, kdy hrozilo, že budou smeteni evropskou mocí, reagovali na toto nebezpečí snahou zmodernizovat svou společnost podle evropského vzoru.

Dr. Francis Robinson

Nejprve odborný asistent na Trinity Collage v Cambridge, nyní je docentem historie na Londýnské univerzitě. Kniha, kterou máte v ruce, je výsledkem patnáctiletého studia islámských dějin, Francis Robinsou v 70.letech často pobýval mezi učenými a svatými muži rodiny Firangi Mahal v Lakhnaú v Indii, kde čerpal poznání a inspiraci pro svou práci. Přáním autora je, aby čtenář nalezl zalíbení v islámské kultuře a dějinách.


(anotace je z přebalu knihy)
.........................................
Název: Svět islámu
Název originálu: Atlas of the Islamic World
Autor: Francis Robinson (1944)
Rok vydání: 1996
Vydavatel: Knižní Klub
Překlad: Petra Eflerová, Jan Marek, Josef Orel
odborná spolupráce, jazyková úprava a úvod k českému vydání Miloš Mendel
Počet stran: 238

.........................................
Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934