Paul Harvey "Kdybych byl ďábel" (1965)

 


foto: John Martin "The Fall of Babylon" (1935)


Paul Harvey (1918–2009) americký rádiový moderátor na ABC News Radio, jeho pořad The Rest of the Story v letech 1951 až 2008 poslouchalo týdně až 24 miliónů posluchačů. Proslov je parafráze názvu filmu "Kdybych byl králem" (If I Were King), 1938, rež. Frank Lloyd, kde Harvey účinkoval.Paul Harvey "Kdybych byl ďábel" (1965)


"Kdybych byl vládcem temnoty, chtěl bych pohltit celý tento svět do sebe. Třetina by byla v mém vlastnictví, včetně 4/5 populace, ale neměl bych dost dokud bych se nezmocnil toho nejsladšího jablka na rajském stromě - Tvém.

Jakmile by to bylo možné, ovládl bych Spojené státy a církev bych rozvrátil jako první.
Spustil bych kampaň klevetníků slizkých jako had.
Našeptal bych Vám, stejně jako jsem našeptal Evě, "Dělej, co se ti zlíbí."
Mladým bych namluvil, že Bible je pohádka a přesvědčil bych je, že Boha si vytvořil člověk sám, nikoli obráceně.
Řekl bych jim, že zlo je dobro a co je dobré je už zastaralé.
Starým bych ukázal jak se modlit podle mě: "Otče náš, jenž jsi ve Washingtonu."
A začal bych je řídit.

Povzbuzoval bych spisovatele, aby psali kýčovitou literaturu, takže by ostatní umění by bylo mdlé a nezajímavé.
Televizi bych zaplavil nechutnými filmy.
Drogy bych vnucoval všem na potkání.
Prodával bych alkohol všem "ctihodným" ženám a mužům.
A zbytek bych uspal drogami...

Kdybych byl ďábel, rozdmýchával bych spory v rodinách, v církvích a v národech, aby válčili mezi sebou a dokud se nebudou sžírat nenávistí jeden k druhému.
A pod slibem vyšší sledovanosti by média vše podporovala.

Kdybych byl ďábel, podporoval bych ve školách mladého ducha a naopak by se pomalu zapomínalo na disciplinovaného ducha, dokud by se ze všech nestali primitivové a ve školách byste museli nasadit psi na hledání drog a u každého školního vchodu detektor kovu.

Během deseti let bych přeplnil věznice a soudci by prosazovali pornografii.
Jakmile bych zbavil soudnictví představy Boha, pak bych Jej vymazal ve školství a politice.
V kostelích bych nahradil teologii psychologií a věda by se uctívala jako Bůh
Nalákal bych kněze a duchovní, aby zneužívali malé chlapce a dívky a zneužívali církevní peníze.

Kdybych byl ďábel, udělal bych z vejce symbol Velikonoc a z láhve symbol Vánoc.
O co se chcete vsadit, že bych přesvědčil všechny státy, aby prosazovaly hazard jako způsob, jak zbohatnout.
Varoval bych před příliš velkou snaživostí, patriotismem a morálním jednáním.
Mladé bych přesvědčil, že manželství je už dávno přežité a život bez zábran je mnohem zábavnější; to co vidí v televizi, by měl být jejich životní styl. A proto bych Vás mohl svléci na veřejnosti a vlákat Vás do postele, kde jsou nemoci, na něž není lék.

Jinými slovy; kdybych byl ďábel, nechal bych běh věcí tak, jak momentálně běží.


____________________
anglický originál

"If I were the Prince of Darkness, I'd want to engulf the whole world in darkness, and I’d have a third of it's real estate, and four-fifths of it's population, but I wouldn't be happy until I had seized the ripest apple on the tree – thee. 

So I'd set about however necessary to take over the United States.
I’d subvert the churches first.
I'd begin with a campaign of whispers with the wisdom of a serpent.
I would whisper to you as I whispered to Eve, "Do as you please."
To the young I would whisper that the Bible is a myth.
I would convince them that man created God instead of the other way around.
I would confide that what's bad is good and what's good is square.
And the old, I would teach to pray after me, "Our Father – which art in Washington."
And then I'd get organized.

I'd educate authors in how to make Lurid literature exciting so that anything else would appear dull and uninteresting.
I'd threaten TV with dirtier movies and vice versa.
I'd peddle narcotics to whom I could.
I’d sell alcohol to ladies and gentlemen of distinction.
I’d tranquilize the rest with pills.
If I were the Devil I'd soon have families at war with themselves, churches at war with themselves,
and nations at war with themselves, until each in it’s turn was consumed.
And with promises of higher ratings, I'd have mesmerizing media fanning the flames.

If I were the Devil I would encourage schools to refine young intellects, but neglect to discipline emotions, just let those run wild until before you knew it you'd have to have drug sniffing dogs and metal detectors at every schoolhouse door.
Within a decade I'd have prisons overflowing.
I’d have judges promoting pornography.
Soon I could evict God from the courthouse, then from the schoolhouse,
and then from the houses of congress.
And in His own churches I would substitute psychology for religion and deify science.
I would lure priests and pastors into misusing boys and girls and church money.

If I were the Devil I'd make the symbol of Easter an egg, and the symbol of Christmas a bottle.
If I were the Devil I would take from those who have and give to those who wanted until I had killed the incentive of the ambitious.
What will you bet I could get whole states to promote gambling as the way to get rich.
I would caution against extremes, in hard work, in patriotism, in moral conduct.
I would convince the young that marriage is old fashioned, that swinging is more fun, that what you see on TV is the way to be.

And thus, I could undress you in public and I could lure you into bed with diseases for which there is no cure.
In other words, if I were the Devil...
I'd just keep right on doing what he's doing."


Paul Harvey "If I were the Devil" (1965)Populární příspěvky z tohoto blogu

THE ARTIST IS PUTRESCENT [Rotten] - A Critique of Marina Abramovic's art thrown as a leaflet during the performance @MoMA (New York City, 2012)

Muslimové debatují o multikulturalismu, školství a kultuře liberalismu (Dr Amina Shareef & Bhikhu Parekh @The Thinking Muslim)

"Islámské bankovnictví je oxymoron" Harris Irfan (@ The Islamic Thinking)

Ideologie v kultuře #3: Postmoderní kultura - zánik distance, nahodilost, sugesce, smrt kontemplativního umění