"Literatury severní Afriky : Alžírsko, Tunisko, Maroko, Lybie" Svetozár Pantůček (Panorama, 1978)Arabská literatura se v povědomí mnoha lidí pojí pouze s pohádkami Tisíce a jedné noci nebo ještě s Koránem. o trochu lépe jsou na tom čtenáři, kteří sledují překlady z arabské literatury vydané našimi nakladatelstvími a časopisy. Přes omezené vydavatelské možnosti leccos z této oblasti už vyšlo, chybí však dosud ucelenější přehledné dílo, které by širší veřejnosti informovalo o kulturním bohatství arabského světa a o jeho současném dynamickém vývoji.
Naše pozornost se zaměří na oblast nazývanou Maghrib, což je arabské pojmenování pro severozápadní Afriku. Tato kniha je pokusem poodhrnout z tváře arabské moderní literatury roušku, která ji halí. Ztratí se tím asi trochu dávného kouzla a záhadnosti, objeví se však něco nového a snad i zajímavějšího. Čtyři maghribské literatury - libyjské, tuniská, alžírská a marocká - představují zajímavou kulturní oblast, o níž se dosud ví poměrně dost málo i v kruzích odborníků.

Materiál tvořící jádro této knihy jsem získal četbou literárních textů v původních jazycích, studiem nejrozmanitějších teoretických publikací, rozhovory se spisovateli uvedených zemí a debatami s několika odborníky. Čtenář by měl přistupovat k této knize pokud možno nezaujatě, neočekávat příliš mnoho, ale ani příliš málo. Nejobtížnější pro něj asi bude vžít se do ducha těchto literatur a pochopit jejich estetická kritéria, někdy tak odchylná od evropských, zejména v arabsky psaných dílech.

Nejde o to srovnávat maghribské literatury s evropskými na základě evropských hledisek. Pro správné chápání těchto literatur je nutné snažit se jim porozumět, což je ovšem obtížnější, než je nepochopené odsoudit.K tomu je třeba zdůraznit, že cesta k pochopení je těžká a zdlouhavá. Určitou výhodu mají ti, kdo měli možnost navštívit arabské země, stýkat se s jejich obyvateli, seznamovat se s jejich zvyky a způsobem jejich myšlení.

Kniha se zabývá především dvěma literaturami - alžírskou a tuniskou, o nichž je k dispozici nejbohatší materiál. Trochu stranou zůstala marocká literatura, o níž byl po ruce jen částečný materiál. O libyjské literatuře toho víme velmi málo, neboť je to nejmladší literatura této oblasti; ovšem její dynamika je obdivuhodná. Je třeba brát všechny prvky v harmonickém souladu a nezaměňovat jeden s druhým, neboť pak by vznikl falešný pohled a nebylo by možné pochopení změn a vývoj v celku..


(Text je převzat z úvodu knihy, s. 5 - 10)

.................................
Název: Literatury severní Afriky : Alžírsko, Tunisko, Maroko, Lybie
Autor: Svetozár Pantůček (1931-2000)
Vydavatelství: Panorama
Rok: 1978
Počet stran: 341

.................................:: OBSAH ::

ÚVOD


I. MAGHRIBKSÉ PROBLÉMY
Od berberštiny po arabštinu
Některé zvláštnosti maghribských literatur

II. SVĚT POHÁDEK A BÁSNÍ
Arabská lidová tvorba
Berberská lidová tvorba
Lidová berberská poezie 
Charakter berberské tvorby

III. DĚDICTVÍ FÉNIČANŮ A ŘÍMANŮ

IV. ALŽÍRSKÁ LITERATURA

v. TUNISKÁ LITERATURA

VI. MAROCKÁ LITERATURA

VII. LIBYJSKÁ LITERATURA

VĚČNÉ TAJEMSTVÍ VÝCHODU

Slovník arabských termínů"Literatury severní Afriky" (zadní strana)

Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)