"Život Muhammada, posla Božieho" Ibn Ishák (Tatran, 1967)

Překlad životopisu Proroka Muhammada od Ibn Isháka patří mezi první publikace zabývající se islámem na Slovensku. Autor, orientalista Ján Pauliny, se tímto knižním počinem snažil udržet krok s orientalisty z Českých zemí, jako byl např. Ivan Hrbek nebo Karel Petráček.
V muslimském světě se jedná o nejrozšířenější knihu popisující život Proroka Muhammada, jako autor se uvádí Ibn Ishák, ale jeho bychom spíše mohli označit za shromažďovatele textů o Prorokovi, skutečný autor byl arabský historik a filolog Abd al-Malik Ibn Hášim (z. 834 v Egyptě). Ibn Ishák text uspořádal a jeho podoba se zachovala dodnes. V arabském originále je životopis Proroka velmi rozsáhlý (cca 1550 stran), autor překaldu v předmluvě upozorňuje, že vybral několik kapitol, které považoval za podstatné, a které umožňují podát čtenáři stručný a relativně komplexní obraz. 

Kniha obsahuje úvod překladatele, ve které se stručně věnuje historickým reáliím, vzniku islámu a Muhammadově prorocké činnosti v Mekce a Medíně. Samotný text Ibn isháka mapuje život Proroka od dětství k dospělosti a setkání s jeho první ženou Chadídžou. Hlavní část se už přímo zabývá počátku zjevení Koránu a Muhammadovy prorocké činnosti, prvním muslimům a také prvním problémům s obyvateli Mekky. Kniha popisuje těžkosti prvních vyznavačú islámu a následně jejich odchod (Hidžru) do Medíny, zmíněny jsou významné bitvy mezi muslimy a Kurajšovci. Příběh končí návratem do Mekky, poslední poutí (Hadždž) a úmrtím proroka Muhammada. 

Text se snaží držet ve dvou úrovních výkladu historických reálií a islámských náboženských zjevení, tak jak byla zjevena Proroku. Jedná se o první knihu o islámu na Slovensku, tudíž bylo třeba překlad opatřit alespoň stručným úvodem. Ve stejný rok vyšla v Čechách rovněž publikace na podobné téma od dvojice orientalistů, Ivana Hrbka a Karla Petráčka, nazvaná "Muhammad".

Kniha byla původně vydána v roce 1967, společně s dalším překladem "Zprávy o synoch času" od Ibn Chalikána jako jedna kniha. Nové vydání "Život Muhammada, Posla Božího" vyšla v roce 2003 a byla nově přeložena Jánem Paulínym.

Autor vysvětlil v úvodu, proč se rozhodl vydat tyto dva překlady v jedné knize:

"Na první pohled se může zdát neobvyklé, že ke svému překladu "Život Muhammada, Posla Božího", jehož autor umírá v polovině osmého století, přiřazuji rovněž výběr z knihy "Zprávy o synoch času" od Ibn Challikána, jehož kniha se objevuje až o pět století později. Je to ale jen zdánlivý paradox. Obě knihy totiž vznikly v islámském prostředí, v islámské společnosti, jejichž stabilita a vnitřní charakteristické prvky, formované Koránem a zvyky Prorokovými, se udržely navzdory hlubokým politickým změnám, které neustále formovaly islámský Orient. A nejen tento moment určité podobnosti, resp. jen kvantitativních změn, které charakterizují islámskou společnost, ale i literaturu v příběhu středověku, mě přivedl k překladu Ibn Challikána vedle Ibn Isháka."


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Život Muhammada, posla Božieho
Autor: Ibn Ishák (ca 704-ca 767)
Překlad: z arabských originálů vybral a preložil Ján Pauliny]
Vydavatelství: Tatran
Rok vydání: 1967
Počet stran: 306
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


vydání z roku 2003

Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)