"Západ a islamismus: Střet civilizací nebo dialog kultur?" Pavel Barša (CDK, 2001)Antiteroristická kampaň nutí Západ k novému promyšlení vztahu ke svým bývalým koloniím. Jsou to totiž právě křivdy a výčitky pocházející z třetího světa, z nichž se pokouší čerpat svou legitimitu teroristické křídlo islamismu, jehož stoupenci zaútočili 11. září 2001 na věže Světového obchodního centra. Jakožto politizované hnutí náboženské obrody napadá islamismus euroamerickou hegemonii a snaží se o založení muslimských společností na islámských principech. Tato kniha představuje zdroje a povahu této islámské výzvy na pozadí ideologického sebepojetí Evropy v té podobě, v jaké se začalo formovat v osvícenském myšlení 18. století. Vztah islamismu a Západu je viděn z hlediska sporu mezi univerzalistickou vizí jediné planetární civilizace a partikularistickou vizí střetu civilizací.


V tomto sporu se nejedná o čistě teoretická tvrzení, ale o ideje, které ve spojení s politickou dynamikou současné antiteroristické kampaně mohou získat „performativní“ hodnotu a stát se „sebenaplňujícími se proroctvími“: tím, že orientují jednání aktérů a ovlivňují volbu jejich strategie, pomáhají vytvářet realitu, kterou popisují. Čím více se boj proti terorismu blíží válce, nesené partikularistickým unilateralismem, tím více staví Ameriku a její evropské spojence proti muslimským společnostem, a tak potvrzuje rozštěp Severu a Jihu, redefinovaný jako střet Západu s islámským Orientem. Čím více na sebe naopak antiteroristická kampaň bere rysy policejně-soudních zákroků, opřených o univerzální principy spravedlnosti a multilaterální instituce kolektivní bezpečnosti, tím více napomáhá rozvoji jediné planetární civilizace mnoha náboženství a kultur.


Pavel Barša přednáší politickou teorii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a filosofii na Středoevropské univerzitě v Budapešti.


(text je převzat z přebalu knihy)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Západ a islamismus: Střet civilizací nebo dialog kultur?
Autor: Pavel Barša
Vydavatelství: Centrum pro studium demokracie a kultur (CDK)
Edice: Politologická řada, svazek č. 13
Rok vydání: 2001
Počet stran: 188
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


:: OBSAH ::


ÚVOD

1. ZÁPAD

a) Zájmy proti vášním

b) Moderní člověk

c) Po pádu komunismu


2. ISLAMISMUS

a) Společenství věřících a modernita

b) Od salafismu k islamismu

c) Paralely islamismu

d) Civilizační alternativa?

e) Mezi normalizací a terorem

ZÁVĚR: CIVILIZACE A NÁSILÍ

Od válek knížat k válkám partyzánům
Nové typy konfliktů
Západ před volbou

DODATEK: ISLÁMSKÁ OBRODA HNUTÍ

Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)