"Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky" Bronislav Ostřanský (Orientální ústav, 2004)

Koncept dokonalého člověka nesporně patří k jednomu z nejpodstatnějších a nejproduktivnějších témat islámské mystiky (súfismu). Jeho odraz nacházíme na stránkách spisů mnoha významných súfijských učenců. Svou pozornost mu věnoval rovněž vrcholný představitel tzv. filosofického súfismu, šajch Muhjiddín ibn Arabí. Pro zcela mimořádný vliv jeho myšlení jej často přezdívali čestným titulem aš-Šajch al-Akbar (Největší mistr). Dokonalý člověk byl pro Ibn Arabího mostem mezi Stvořením a jeho Stvořitelem.

Kniha Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky představuje na pozadí jednoho z "menších" Ibn Arabího pojednání nazvaného "Úradky Boží pro nápravu lidského království" klíčová témata a tendence, které se k bytí dokonalého člověka váží.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky:
úradky boží pro nápravu lidského království šajcha Muhjiddína ibn ’Arabího
Autor: Bronislav Ostřanský (1972)
Vydavatelství: Orientální ústav Akademie věd ČR
Rok: 2004
Počet stran: 130
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:: OBSAH ::

Předmluva

Úvod

I. DUCHOVNÍ SVĚT ISLÁMSKÉ MYSTIKY

II. VELKÝ MISTR

Život a dílo Muhjiddína ibn Arabího
Myšlenkový svět Velkého mistra
Makrosvět a mikrosvět
Dokonalý člověk
Lidská společnost
Epistemologie
Úradky Boží pro nápravu lidského království

III. ÚRADKY BOŽÍ

Prolog knihy
Úvod knihy
Předmluva knihy

IV. PŘEKLAD KNIHY IBN ARABÍHO "Úradky Boží pro nápravu lidského království"

(text je rozdělen na 22 kapitol + 6 oddílů zabývající se samostatnými tématy)

O modlitbě
O jídle a pití
O nabývání věcí a důvěřování Bohu
O přátelství
O návštěvě mešit
O myšlenkách

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)