"Islám a české země" Miloš Mendel, Jiří Bečka (Votobia, 1998)

Monografie dvou významných českých orientalistů se zabývá spojitostí islámu a České republiky. Ačkoliv jí ovlivnil velice slabě, nelze říci, že by nás islám nebo muslimové v podobě obchodníků a cestovatelů minuli. Autoři se snaží osvětlit první zmínky o islámu v českých zemích a to jak přímím kontaktem s muslimy, tak i vlivy muslimské vědy (medicína, astrologie, překlady řecké filosofie, atd.) na Evropské myšlení.
Kniha „Islám a české země“ rovněž posloužila jako základ textu pro novější a ucelenější publikaci „Islám v srdci Evropy“ (Academia 2007), na které se autorsky ještě dále podíleli B.Ostřanský a T.Rataj. Tématicky zůstal „Islám a české země“ věrný svému názvu a ve většině textu se nepouští dál za české hranice, proto je pro náročnějšího čtenáře ideálnější kniha „Islám v srdci Evropy“, kde je navíc zapojen zbytek Evropy nebo další související témata (Orientalismus, Huntington, Islamofobie, atd.) nebo, a to je zřejmě nejdůležitější téma knihy, popis současné „ummy“ v ČR a stručné představení jejích současných představitelů.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Islám a české země
Autoři: Miloš Mendel, Jiří Bečka
Nakladatelství: Votobia
Rok: 1998
Počet stran: 229
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:: OBSAH ::

Úvod


1. Místo islámu v evropských dějinách (Miloš Mendel)

Středověká Evropa a územní zisky muslimů
Období vzájemného respektu
Křížové výpravy - evropský protiúder
Evropa a "turecké nebezpečí"
Evropští dědicové islámu
Muslimové ve střední Evropě
Orientalismus a orientalistika

2. Odraz islámu v dějinách a kultuře českých zemí (Jiří Bečka)

Nejstarší zprávy
Vlivy středověké islámské vědy
Evropští cestovatelé v českých zemích
Cesty Čechů k Božímu hrobu
Korán v Čechách
Zájem o islámský svět od 19. století
Jan Amos Komenský a islám
Islámská tématika v Československu
Další vlivy islámské civilizace

3. Muslimové v českých zemích (Miloš Mendel)

Vznik a vývoj muslimské obce v letech 1934 - 1939
Ústava muslimské obce
Muslimská obec versus sekulární stát
Léta Protektorátu
Hadži Brikcius a ti druzí
Složení a činnost obce (1935 - 1943)
Muslimská obec v letech 1945 - 1989
Trampoty českého konvertity
„Znovuzrození“ po "sametové revoluci"
Muslimové a stát po listopadu
Ideová pluralita nebo frakční činnost?
Boj o mešity
Závěr

O autorech

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

James Baldwin "...děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti" (1974)

"Černý jako já" John Howard Griffin (Mladá fronta, 1976)