"Islám a české země" Miloš Mendel, Jiří Bečka (Votobia, 1998)

Monografie dvou významných českých orientalistů se zabývá spojitostí islámu a České republiky. Ačkoliv jí ovlivnil velice slabě, nelze říci, že by nás islám nebo muslimové v podobě obchodníků a cestovatelů minuli. Autoři se snaží osvětlit první zmínky o islámu v českých zemích a to jak přímím kontaktem s muslimy, tak i vlivy muslimské vědy (medicína, astrologie, překlady řecké filosofie, atd.) na Evropské myšlení.
Kniha „Islám a české země“ rovněž posloužila jako základ textu pro novější a ucelenější publikaci „Islám v srdci Evropy“ (Academia 2007), na které se autorsky ještě dále podíleli B.Ostřanský a T.Rataj. Tématicky zůstal „Islám a české země“ věrný svému názvu a ve většině textu se nepouští dál za české hranice, proto je pro náročnějšího čtenáře ideálnější kniha „Islám v srdci Evropy“, kde je navíc zapojen zbytek Evropy nebo další související témata (Orientalismus, Huntington, Islamofobie, atd.) nebo, a to je zřejmě nejdůležitější téma knihy, popis současné „ummy“ v ČR a stručné představení jejích současných představitelů.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Islám a české země
Autoři: Miloš Mendel, Jiří Bečka
Nakladatelství: Votobia
Rok: 1998
Počet stran: 229
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:: OBSAH ::

Úvod


1. Místo islámu v evropských dějinách (Miloš Mendel)

Středověká Evropa a územní zisky muslimů
Období vzájemného respektu
Křížové výpravy - evropský protiúder
Evropa a "turecké nebezpečí"
Evropští dědicové islámu
Muslimové ve střední Evropě
Orientalismus a orientalistika

2. Odraz islámu v dějinách a kultuře českých zemí (Jiří Bečka)

Nejstarší zprávy
Vlivy středověké islámské vědy
Evropští cestovatelé v českých zemích
Cesty Čechů k Božímu hrobu
Korán v Čechách
Zájem o islámský svět od 19. století
Jan Amos Komenský a islám
Islámská tématika v Československu
Další vlivy islámské civilizace

3. Muslimové v českých zemích (Miloš Mendel)

Vznik a vývoj muslimské obce v letech 1934 - 1939
Ústava muslimské obce
Muslimská obec versus sekulární stát
Léta Protektorátu
Hadži Brikcius a ti druzí
Složení a činnost obce (1935 - 1943)
Muslimská obec v letech 1945 - 1989
Trampoty českého konvertity
„Znovuzrození“ po "sametové revoluci"
Muslimové a stát po listopadu
Ideová pluralita nebo frakční činnost?
Boj o mešity
Závěr

O autorech

Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)