"Islámská výzva" Miloš Mendel (Atlantis, 1994)

Islámské náboženství a s ním spjaté společenské procesy se stále naléhavěji stávají středem naší pozornosti. Ať chceme či nikoli, v posledních letech se nám islám díky sdělovacím prostředkům vtírá do soukromí. Agenturní zprávy stroze a bez objasnění hlubších souvislostí téměř neustále informují i "islámských extremistech", o výzvách ke "svaté válce proti Západu", o sabotážích a atentátech na politiky nebo zahraniční turisty. V záplavě těchto zpráv není pro některá masmédia těžké jednu z nich rozpitvat a přiložit tak další kamínek do mozaiky, jež se má - vědomě či podvědomě - stát obrazem příštího nepřítele naší "civilizované" Evropy.
Působení islámu na soudobé politické scéně však nelze redukovat na líčení akcí individuálního teroru, nelze ani ztotožňovat fenomén "islámského fundamentalismu" s islámem jako takovým. Především je však třeba politické projevy islámu poznat, nikoli však prostřednictvím "akčním hororům" na stránkách novin, nýbrž cestou věčné analýzy společenských procesů v islámských zemích a teoretických představ muslimských myslitelů.

V této knize se arabista a islamista Miloš Mendel pokouší zpřístupnit českému čtenáři složité sociální, kulturní a ideové zázemí, z něhož soudobý politický islám vyrůstá. Autor sám zdůrazňuje, že se zde jedná pouze o jednu výseč mnohovrstvé islámské civilizace. Svou knihu chápe jako "volné pokračování" knihy orientalisty Luboše Kropáčka Duchovní cesty islámu a všímá si islámu spíše v rovině věroučné, teologické a filosofické.

Kniha Islámská výzva pak chce být sondou do islámu v rovině politické a ideologické. Jejím cílem není ještě více jitrit eurocentrické a xenofobní nálady části naší veřejnosti, nýbrž naopak přispět k věcné a tolerantní diskusi o islámu, o němž u nás stále víme tak málo.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Islámská výzva: z dějin a současného politického islámu
Autor: Miloš Mendel (1952)
Vydavatelství: Atlantis, Brno
Rok vydání: 1994
Počet stran: 230 s.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
:: Obsah ::

Prolog

I. MUŽ, KTERÝ URAZIL PROROKA

Islám je už v Hyde Parku
"Vzteklý čaroděj" a černý šíp smrti
Čeho se Rushdie dopustil?
Případ civilizační schizofrenie
Mezi Ježíšem a Muhammadem

II. V OSIDLECH XENOFOBIE

Západ a strašidlo islámu
To magické slovo fundamentalismus
Přízraky islámu v českých zemích
Vymítání ďábla demokracií

III. VEĎ NÁS, BOŽE, STEZKOU PŘÍMOU

Oko za oko, zub za zub
Muhammad jako politický vůdce
Boj o moc po Prorokově smrti
Islámská koncepce státu
Jednota ummy v ideologii a praxi
Mechanismy státoprávního uspořádání
Ší´itská politická teorie


IV. DO NITRA ISLÁMSKÉHO REFORMISMU

Dům v islámu v plamenech
Reformismus bez islámského Kalvína
V bludišti islámského myšlení
Vydejme se ke světlu!
První lekce a první mučedníci
Islámský řád a jeho nepřátelé

V. EGYPT: KOLÉBKA FUNDAMENTALISMU

Islám a dva prezidenti
Muslimští bratři a arabský socialismus
Milníky na cestě (Sajjid Qutb)
Buďme kazatelé, ne soudci!
Ideologický tanec mezi vejci
Nad stránkami fundamentalistického tisku
Zahoďte skripta, studujte život Prorokův!
Lidé z jeskyně
Cesta k Bohu, lemovaná květinami
Zabil jsem Faraóna! ... a co dál?

VI. SÝRIE: ISLÁM JAKO IDEOLOGIE VZPOURY

Sňatky z rozumu
Islám a socialismus - jak se to rýmuje?
Ve vlnách konfesionálního lobbismu
Bratrstvo v bludném kruhu
Syřané a "bojující prezident"
Udeř a zmiz!
Sa´íd Hawwa a syrská džahílija

VII. NEŽ PÁN ČASU VYSTOUPÍ ZE SKRYTU

V zastoupení skrytého imáma
Boží znamení přicházejí
Vláda duchovenstva
Pod vlajkou Alláhovy strany
Meč, nebo Korán - otevřená otázka
Mučednická smrt, nebo sebevražda

Epilog
Seznam české literatury o islámu
Fotografická příloha

Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)