"Islámská výzva" Miloš Mendel (Atlantis, 1994)

Islámské náboženství a s ním spjaté společenské procesy se stále naléhavěji stávají středem naší pozornosti. Ať chceme či nikoli, v posledních letech se nám islám díky sdělovacím prostředkům vtírá do soukromí. Agenturní zprávy stroze a bez objasnění hlubších souvislostí téměř neustále informují i "islámských extremistech", o výzvách ke "svaté válce proti Západu", o sabotážích a atentátech na politiky nebo zahraniční turisty. V záplavě těchto zpráv není pro některá masmédia těžké jednu z nich rozpitvat a přiložit tak další kamínek do mozaiky, jež se má - vědomě či podvědomě - stát obrazem příštího nepřítele naší "civilizované" Evropy.
Působení islámu na soudobé politické scéně však nelze redukovat na líčení akcí individuálního teroru, nelze ani ztotožňovat fenomén "islámského fundamentalismu" s islámem jako takovým. Především je však třeba politické projevy islámu poznat, nikoli však prostřednictvím "akčním hororům" na stránkách novin, nýbrž cestou věčné analýzy společenských procesů v islámských zemích a teoretických představ muslimských myslitelů.

V této knize se arabista a islamista Miloš Mendel pokouší zpřístupnit českému čtenáři složité sociální, kulturní a ideové zázemí, z něhož soudobý politický islám vyrůstá. Autor sám zdůrazňuje, že se zde jedná pouze o jednu výseč mnohovrstvé islámské civilizace. Svou knihu chápe jako "volné pokračování" knihy orientalisty Luboše Kropáčka Duchovní cesty islámu a všímá si islámu spíše v rovině věroučné, teologické a filosofické.

Kniha Islámská výzva pak chce být sondou do islámu v rovině politické a ideologické. Jejím cílem není ještě více jitrit eurocentrické a xenofobní nálady části naší veřejnosti, nýbrž naopak přispět k věcné a tolerantní diskusi o islámu, o němž u nás stále víme tak málo.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Islámská výzva: z dějin a současného politického islámu
Autor: Miloš Mendel (1952)
Vydavatelství: Atlantis, Brno
Rok vydání: 1994
Počet stran: 230 s.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
:: Obsah ::

Prolog

I. MUŽ, KTERÝ URAZIL PROROKA

Islám je už v Hyde Parku
"Vzteklý čaroděj" a černý šíp smrti
Čeho se Rushdie dopustil?
Případ civilizační schizofrenie
Mezi Ježíšem a Muhammadem

II. V OSIDLECH XENOFOBIE

Západ a strašidlo islámu
To magické slovo fundamentalismus
Přízraky islámu v českých zemích
Vymítání ďábla demokracií

III. VEĎ NÁS, BOŽE, STEZKOU PŘÍMOU

Oko za oko, zub za zub
Muhammad jako politický vůdce
Boj o moc po Prorokově smrti
Islámská koncepce státu
Jednota ummy v ideologii a praxi
Mechanismy státoprávního uspořádání
Ší´itská politická teorie


IV. DO NITRA ISLÁMSKÉHO REFORMISMU

Dům v islámu v plamenech
Reformismus bez islámského Kalvína
V bludišti islámského myšlení
Vydejme se ke světlu!
První lekce a první mučedníci
Islámský řád a jeho nepřátelé

V. EGYPT: KOLÉBKA FUNDAMENTALISMU

Islám a dva prezidenti
Muslimští bratři a arabský socialismus
Milníky na cestě (Sajjid Qutb)
Buďme kazatelé, ne soudci!
Ideologický tanec mezi vejci
Nad stránkami fundamentalistického tisku
Zahoďte skripta, studujte život Prorokův!
Lidé z jeskyně
Cesta k Bohu, lemovaná květinami
Zabil jsem Faraóna! ... a co dál?

VI. SÝRIE: ISLÁM JAKO IDEOLOGIE VZPOURY

Sňatky z rozumu
Islám a socialismus - jak se to rýmuje?
Ve vlnách konfesionálního lobbismu
Bratrstvo v bludném kruhu
Syřané a "bojující prezident"
Udeř a zmiz!
Sa´íd Hawwa a syrská džahílija

VII. NEŽ PÁN ČASU VYSTOUPÍ ZE SKRYTU

V zastoupení skrytého imáma
Boží znamení přicházejí
Vláda duchovenstva
Pod vlajkou Alláhovy strany
Meč, nebo Korán - otevřená otázka
Mučednická smrt, nebo sebevražda

Epilog
Seznam české literatury o islámu
Fotografická příloha

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

James Baldwin "...děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti" (1974)

"Černý jako já" John Howard Griffin (Mladá fronta, 1976)