"Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí" Miloš Mendel (Orientální ústav 2006)

Předmětem této monografie je společenský jev, který se s větší či menší intenzitou objevuje v dějinách tří velkých monoteistických náboženských systémů - judaismus, křesťanství a islám. Spočívá v rozhodnutí náboženské pospolitosti (obce, komunity), jež sdílí společné duchovní (politické) hodnoty, vystěhovat se (odejít, uprchnout, příp. uzavřít se do vnitřní izolace), a vyjádřit tak negativní vztah ke svému okolí, jež je touto pospolitostí zpravidla hodnoceno jako nepřátelské, případně "bezvěrecké". Dotyčná náboženská komunita se zpravidla přemístí a usadí na jiném místě, jež si definuje v náboženských (ideologických) kategoriích a na němž se její příslušníci cítí bezpečněji a svobodněji.

Hidžra byla obecně nahlížena jako zlomový moment Muhammadovy profecie, a zároveň jako počátek islámského měření historického času. Stala se symbolickým i reálným "bodem nule" od něhož se počínala kvalitativně nová éra lidstva.

(text je převzat z knihy, autor Miloš Mendel)


................................
Název: Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí
Autor: Miloš Mendel (1952)
Vydavatelství: Orientální ústav AV
Rok vydání: 2006
Počet stran: 386 s.
................................
:: OBSAH ::


I. Emigrace jako náboženská reflexe politické reality

II. Hidžra proroka Muhammada

III. Hidžra jako ideologický nástroj v dějinách islámského středověku

IV. Hidžra v exegetickém a právním myšlení

V. Hidžra v reformačních hnutích a migracích 18.-20. století

Hidžra v ideologii wahhábovského hnutí
Pojetí Hidžry v hnutí ichwánů (1912-1930)
Motiv hidžry ve fulbských džihádech v 1. polovině 19. století
Al-Hadždž Umar a hidžry koloniálního období
Hidžra šajcha Abd al-Qádira
Motiv hidžry v mahdistickém povstání
Hidžra v koloniální Indii 19. století
Role hidžry v indickém panislamismu a rok 1920
Další hnutí a migrace s motivem hidžry
Hidžry v 2. polovině 20. století

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)