"Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí" Miloš Mendel (Orientální ústav 2006)

Předmětem této monografie je společenský jev, který se s větší či menší intenzitou objevuje v dějinách tří velkých monoteistických náboženských systémů - judaismus, křesťanství a islám. Spočívá v rozhodnutí náboženské pospolitosti (obce, komunity), jež sdílí společné duchovní (politické) hodnoty, vystěhovat se (odejít, uprchnout, příp. uzavřít se do vnitřní izolace), a vyjádřit tak negativní vztah ke svému okolí, jež je touto pospolitostí zpravidla hodnoceno jako nepřátelské, případně "bezvěrecké". Dotyčná náboženská komunita se zpravidla přemístí a usadí na jiném místě, jež si definuje v náboženských (ideologických) kategoriích a na němž se její příslušníci cítí bezpečněji a svobodněji.

Hidžra byla obecně nahlížena jako zlomový moment Muhammadovy profecie, a zároveň jako počátek islámského měření historického času. Stala se symbolickým i reálným "bodem nule" od něhož se počínala kvalitativně nová éra lidstva.

(text je převzat z knihy, autor Miloš Mendel)


................................
Název: Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí
Autor: Miloš Mendel (1952)
Vydavatelství: Orientální ústav AV
Rok vydání: 2006
Počet stran: 386 s.
................................
:: OBSAH ::


I. Emigrace jako náboženská reflexe politické reality

II. Hidžra proroka Muhammada

III. Hidžra jako ideologický nástroj v dějinách islámského středověku

IV. Hidžra v exegetickém a právním myšlení

V. Hidžra v reformačních hnutích a migracích 18.-20. století

Hidžra v ideologii wahhábovského hnutí
Pojetí Hidžry v hnutí ichwánů (1912-1930)
Motiv hidžry ve fulbských džihádech v 1. polovině 19. století
Al-Hadždž Umar a hidžry koloniálního období
Hidžra šajcha Abd al-Qádira
Motiv hidžry v mahdistickém povstání
Hidžra v koloniální Indii 19. století
Role hidžry v indickém panislamismu a rok 1920
Další hnutí a migrace s motivem hidžry
Hidžry v 2. polovině 20. století

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

James Baldwin "...děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti" (1974)

"Černý jako já" John Howard Griffin (Mladá fronta, 1976)