"Hledání skrytého pokladu" Bronislav Ostřanský (Orientální ústav, 2008)

Hledání skrytého pokladu je antologie komentovaných překladů ze středověkého arabského súfijského písemnictví, v češtině první počin svého druhu, která představuje tři jeho ústřední "žánry": biografie (či hagiografie) velkých súfijskýcj mistrů (tabaqát), slovník odborného pojmosloví súfijů (istiláhát) a pojednání o mystické Cestě, jejích etap, stavech a stupních.

Ve všech zmíněných okruzích byly vybrány ukázky z těch nejautoritativnějších reprezentantů daného žánru. Kniha obsahuje rovněž stručná teoretická úvodní pojednání, jež súfijské písemnictví zasazují do širšího historického a duchovního kontextu středověkého islámského myšlení.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Hledání skrytého pokladu:
antologie komentovaných překladů ze středověkého arabského súfijského písemnictví
Autor: Bronislav Ostřanský (1972)
Vydavatelství: Orientální ústav Akademie věd ČR
Rok: 2008
Počet stran: 261
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
:: OBSAH ::

PŘEDMLUVA

ÚVOD (STŘEDOVĚKÉ SÚFIJSKÉ PÍSEMNICTVÍ)

I. BIOGRAFIE (TABAQÁT)
Odhalení skrytého (al-Hudžwírí)
Qurajšího Traktát (al-Qušajrí)

II. TERMINOLOGIE (ISTILÁHÁT)
Terminologie súfijů (Ibn Arabí)
Kniha definic (al-Džurdžání)

III. SÚFIJSKÁ PSYCHOLOGIE CESTY
Qurajšího Traktát (al-Qušajrí)

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)