"Hledání skrytého pokladu" Bronislav Ostřanský (Orientální ústav, 2008)

Hledání skrytého pokladu je antologie komentovaných překladů ze středověkého arabského súfijského písemnictví, v češtině první počin svého druhu, která představuje tři jeho ústřední "žánry": biografie (či hagiografie) velkých súfijskýcj mistrů (tabaqát), slovník odborného pojmosloví súfijů (istiláhát) a pojednání o mystické Cestě, jejích etap, stavech a stupních.

Ve všech zmíněných okruzích byly vybrány ukázky z těch nejautoritativnějších reprezentantů daného žánru. Kniha obsahuje rovněž stručná teoretická úvodní pojednání, jež súfijské písemnictví zasazují do širšího historického a duchovního kontextu středověkého islámského myšlení.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Hledání skrytého pokladu:
antologie komentovaných překladů ze středověkého arabského súfijského písemnictví
Autor: Bronislav Ostřanský (1972)
Vydavatelství: Orientální ústav Akademie věd ČR
Rok: 2008
Počet stran: 261
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
:: OBSAH ::

PŘEDMLUVA

ÚVOD (STŘEDOVĚKÉ SÚFIJSKÉ PÍSEMNICTVÍ)

I. BIOGRAFIE (TABAQÁT)
Odhalení skrytého (al-Hudžwírí)
Qurajšího Traktát (al-Qušajrí)

II. TERMINOLOGIE (ISTILÁHÁT)
Terminologie súfijů (Ibn Arabí)
Kniha definic (al-Džurdžání)

III. SÚFIJSKÁ PSYCHOLOGIE CESTY
Qurajšího Traktát (al-Qušajrí)

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

James Baldwin "...děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti" (1974)

"Černý jako já" John Howard Griffin (Mladá fronta, 1976)