"Dramatický půlměsíc : Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace" Eduard Gombár (KAROLINUM, 2001)

Přední český znalec Blízkého a Středního východu se věnuje analýze současného politického vývoje států, které představují významný ideologický model společenského uspořádání dané oblasti. Čtenář tak má možnost seznámit se v samostatných kapitolách s vnitřní a zahraniční politickou situací Sýrie, Libye a Íránu. V rámci jednotlivých studií jsou představeny i další blízkovýchodní režimy (např. Irák). V závěrečném shrnutí autor předkládá alternativy budoucího vývoje sledovaných států. Publikace obsahuje velké množství faktografických údajů. Její součástí jsou i přehledné mapy a seznam další literatury. Kniha čtenářům poskytne mnoho potřebných a užitečných informací z dějin a současnosti Blízkého a Středního východu. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Dramatický půlměsíc : Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace
Autor: Eduard Gombár
Vydavatelství: KAROLINUM
Rok: 2001
Počet stran: 215
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Úvod

PRVNÍ KAPITOLA

Asadovská Sýrie
Geopolitické a regionální postavení Sýrie
Vnitropolitická struktura moci
První úroveň mocenské pyramidy - prezident
Druhá úroveň mocenské pyramidy - elitní jednotky a bezpečnostní složky
Case Studies I-4: Fungování druhé úrovně mocenské pyramidy
Třetí úroveň mocenské pyramidy - strana Baas
Čtvrtá úroveň mocenské pyramidy - vláda, parlament, masové organizace
Zahraniční politika
Problém hospodářského vývoje
Nástupnická otázka ve druhé polovině 90. let
Sýrie na počátku vlády Baššára al-Asada

DRUHÁ KAPITOLA

Libye za vlády Qadhdháfího
Geopolitické a regionální postavení Libye
Charakteristika vnitřní politiky
Zahraniční politika
Hospodářská politika
Libye po pozastavení sankcí OSN

TŘETÍ KAPITOLA

Íránská teokracie
Geopolitické postavení Íránu v postbipolárním světě
Charakteristika vnitropolitického vývoje
Zahraniční politika
Hospodářská politika


Závěr
Přílohy
I.   Sýrie. Biografie.
II.  Sýrie. Přehled státníků 1970 -.
III. Sýrie. Demografický vývoj.
IV:  Libye. Biografie.
V.   Írán. Biografie.
VI.  Írán. Přehled státníků 1979 -.
VII. Írán. Demografický vývoj.
VIII.Sýrie. Mapa tradiční "Velké Sýrie".
IX.  Sýrie. Golanské výšiny - hranice 1923
     a "linie ze 4.června 1967".
X.   Libye. Rozvojové projekty: Great Man-made River
     a West Libye Gas Project.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)