"Židovský stát" Theodor Herzl (Acadamia, 2009)

Spisem Židovský stát z roku 1896 se vídeňský novinář Theodor Herzl (1860 - 1904) pokusil nalézt jasnou odpověď na tzv. židovskou otázku, která byla jednou z mnoha palčivých "otázek" konce 19. století. Přímým popudem pro hledání "moderního řešení" mu byla Dreyfusova aféra i neúnosná situace Židů v tehdejším světě a obzvlášť v Rusku. 


Židy v diaspoře pojímá jako jeden národ, a jediné řešení vidí ve zřízení národního moderního státu budoucnosti, ať už by byl v Palestině či Argentině. Jazyk jeho knihy je prodchnutý neotřesitelnou vírou v pokrok, jak ji přinášejí technické objevy 19. století, i v racionalitu člověka, která podle jeho slov nabývá vrchu nad všemi "starými a překonanými představami" minulosti. Ve jménu racionality předkládá svou střízlivou vizi ustavení státu i plán, jak k tomuto cíli dospět. 

Kniha Židovský stát představuje zásadní dokument sionistického hnutí, který má svou platnost nejenom v kontextu "národních otázek" předcházejících minulému století, ale dodnes neztrácí na plasticitě, zvlášť tím, že čtenáři se při rozvíjení Herzlova smělého a detailního plánu nutně vybaví, jakými cestami se historie Židů ubírala v době před samotným založením státu Izrael v roce 1948.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Židovský stát: pokus o moderní řešení židovské otáuky
Německý originál: "Der Judenstaat.
Versuch einer modernen Lösung der Judefrage" (Manesse Varlag, 2006)
Autor: Theodor Herzl (1860-1904)
Překlad: Ondřej Buddeus
Vydavatelství: Acadamia
Edice: Europa, sv. 17
Rok: 2009
Počet stran: 139
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


:: OBSAH ::


Theodor Herzl a současné dědictví jeho myšlenek

Předmluva

Úvod

Část obecná
Židovská otázka
Dosavadní pokusy o řešení
Důvody antisemitismu
Působení antisemitismu
Plán
Palestina, nebo Argentina?
Potřeby, instituce, hospodářský ruch

Jewish Company
Hlavní rysy
Obchod s nemovitostmi
Nákup půdy
Výstavba
Dělnická sídliště
Nekvalifikovaní dělníci
Sedmihodinová pracovní doba
Pracovní asistence
Trh
Další kategorie příbytků
Některé formy likvidace
Záruky Jewish Company
Podpora průmyslu
Příchod kvalifikovaných dělníků
Způsoby vytvoření kapitálu

Místní skupina
Přesun
Stěhování ve skupinách
Úkol duchovních
Zástupci místních skupin
Plány měst
Příchod střední třídy
Fenomén množství
Lidský materiál
Drobné radosti

Society of Jews a židovský stát
Negotiorum gestio
Gestor židů
Osídlení země
Ústava
Jazyk
Teokracie
Zákony
Vojsko
Vlajka
Reciprocita a smlouvy o vydání
Klady židovského stěhování

Doslov


Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)