"Kultura individualismu" Małgorzata Jacyno (Sociologické nakladatelství, 2012)

Polská socioložka se v této knize zabývá každodenním životem ve světle tzv. kritické sociologie (zejména P. Bourdieua). Ústředními tematickými motivy práce, jež jsou sevřeny ústředním pojmem (a proměnami pojetí) individualismu, jsou zejména transformace vkusu, tzv. kulturní narcismus, vztah životního stylu a tržní ekonomiky, ale také „medikalizace“ našich životů (zdraví jako předmět osobní péče a současně objekt „tržní kultury“) apod. 


Autorka kriticky promýšlí fenomén kultu úspěchu, který vede nejen k nebezpečné „workholizaci“, ale také k radikální individualizaci jedinců – dochází k nebývalému vzájemnému odpoutání, ztrátě komunikačních vazeb atd. M. Jacyno nehledá laciná východiska (typu „vším jsou viny nové technologie“), ale důkladně probírá jednotlivé aspekty „postmoderního životního stylu“ ve světle každodenní zkušenosti, literární reflexe a soudobé světové sociologie. 

Zajímavé je také kriticko-analytické využití tzv. poradenské literatury (jak „firemní“, tak „intimní“), aniž ji autorka jakkoliv karikuje: ví, že toto čtivo se stalo součástí každodennosti mnoha (ne-li většiny) dospělých lidí i adolescentů, podobně jako bulvární tisk a reklama.

(text vydavatel)

O autorovi:
Małgorzata Jacyno přednáší na Ústavu sociologie Varšavské univerzity, kde také vystudovala.


................................
Název: Kultura individualismu
Název polského originálu: „Kultura indywidualizmu“ (Varšava, 2007)
Autor: Małgorzata Jacyno
Z polštiny přeložil Jiří Ogrocký.
Vydavatel: Sociologické nakladatelství
Datum vydání: 2012
Počet stran: 262
................................:: OBSAH ::

Kapitola první


Hledání vlastního vkusu. Kultura sociálních rozdílů

Svoboda na úvěr
Životní styly jako sebevyjádření a strategie úniku před útlakem
Komercionalizace vzpoury
Kulturní narcismus, racionalizace odpovědnosti a racionalizace touhy
Zabíjení chuti
Racionalizace smyslu života a nutkavá sebekontrola

Kapitola druhá


Dohonit život. Zvyšování kvality života a umění žít

Vláda nad životem: život jako „politický objekt“
Komercionalizace zdraví
Kult „opravdového jáství“ a kult „zdravého jáství“

Kapitola třetí


Profesionalizace subjektovosti

Výběr sebe sama. Od metodiky spasení k metodice seberealizace
Techniky sebevytváření
Úspěch a prohra
 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)