"Orientálcova vzpoura" Pavel Barša (Dokořán, 2011)

Nejobecnějším tématem této knihy je vztah většin k menšinám. Titul odkazuje na specificky moderní figuru odlišnosti, kterou představují neevropští cizinci, s nimiž musíme žít dohromady na jedné planetě, a stále více i na evropském kontinentě. 


Expanze Evropy a planetární převaha západních idejí, technologií, armád a ekonomických institucí v předcházejících několika staletích postavila Neevropany na globální úrovni do podobně nerovné pozice, v jaké se na úrovni jednotlivých evropských společností ocitly etnické a jiné menšiny v důsledku budování moderních národních států. 

Základním předpokladem této knihy je, že s počátkem 21. století jsme vstoupili do éry narovnávání tohoto vztahu. Po politické dekolonizaci druhé poloviny minulého století přichází dekolonizace kulturní a ideologická.

Ukázky: Od orientalismu k islamofobii (47 kB) * úvod (168 kB) *

O autorovi: Pavel Barša (1960) je profesorem politické vědy na Filosofické fakultě Karlovy univerzity a výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Je autorem či spoluautorem knih z oblasti mezinárodních vztahů, politické teorie a filosofie společenských věd. V pražském nakladatelství Argo nedávno publikoval knihu Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu (2011).

(text vydavetel)


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Orientálcova vzpoura: (a další texty texty z let 2003-2011)
Autor: Pavel Barša (*1960)
Vydavatelství: Dokořán: Ústav mezinárodních vztahů
Rok vydání: 2011
Počet stran: 326
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:: Obsah ::

Úvod

I.  O d orientalismu k islamofobii
1.  Orientálcova vzpoura. Edward W. Said a sebekritika Západu
2.  Francouzská aféra šátku
3.  Odpověď společenské vědy na aféru šátku
4.  Dvě tváře konzervativní xenofobie.
     Nad knihami Samuela P. Huntingtona a Bat Ye'orové
5.  Válka s terorem a konec evropské tolerance

II. Multikulturalismus v krizi

6.  Hra na bubáka a podnětné postřehy Giovanniho Sartoriho
7.  Konec Romů v Česku? Kacířské eseje plzeňských antropologů
8.  Konstruktivismus a politika identity
9.  Sociální vědec jako součást zkoumané reality.
     Rozhovor s Michalem Tošnerem
10. Aby se tady cizinci cítili doma.
     Rozhovor s Jaroslavem Fialou a Andreou Novotnou

III. Alternativy neokonzervatismu

11. Život s nepřítelem. Schmittovská úvaha nad jedním masakrem
12. Republikánské a neokonzervativní pojetí světového řádu:
     Daniel Deudney a Robert Kagan
13. Ztracený poklad amerického federalismu.
      Hannah Arendtová čte americkou revoluci
14. Postamerický svět. Nad knihou Fareeda Zakarii

IV. Česko mezi normalizací a politizací

15. Nenápadný půvab depolitizace
16. Poslední česká utopie. Listopad 1989 dvacet let poté
17. Vítejte v Plochozemi.
     Nečasova vláda neútočí jen na solidaritu, ale také na různost
     V. Feministické dilema
18. Liberalismus dnes.
     Odpovědi na otázky časopisu Kritika & Kontext
19. Dvě podoby liberálního feminismu
20. Falická touha a ambivalence hysterie.
      Rozhovor se Stankou Repar a Mojcou Pišek

Apendix
Foucault a hravá dekonstrukce.
Rozhovor s Alicí Navrátilovou a Jolanou Navrátilovou
Poznámky
Bibliografie použitých textů
Ediční poznámka
Bibliografie

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)