"Povolené a zakázané v islámu" Júsif al-Qaradáwí (Islámská nadace v Praze, 2004)

Cílem této publikace je rozptýlit nejasnosti panující ohledně islámského práva šarí´i a naplnit základní potřeby muslimů v této době. S odkazy na Knihu Boží (Korán) a sunnu jeho posledního Posla (mír s ním) se zde objasňuje, co je v islámu povolené (halál) a co a proč je zakázané (harám). 


Nacházejí se v ní odpovědi na všechny otázky, kterými dnes muslimové čelí, a vyvracejí se v ní nejasnosti a omyly o islámu.
Tato kniha velice jednoduchým způsobem vychází z autentických odkazů v oblasti islámské právní vědy, odkud čerpá pro současného muslima velmi užitečné a zajímavé soudy a názory o projevech úcty a oddanosti k Bohu, o obchodních jednáních, o sňatku a rozvodu, jídle a pití, oblékání a zdobení, o způsobech chování, o vztazích mezi jednotlivci a skupinami, o rodinné a společenské etice a společenských zvycích a obyčejích.Na základě věrohodných textů je zde vysvětleno, že "základním pravidlem je, vše je povoleno, pokud však není v záležitostech, jež nepříznivě ovlivňují jednotlivce či skupinu, určeno jinak".


(text je převzat z obálky knihy)


.............................
Název: Povolené a zakázané v islámu
Arab.originál: "Al-Halál wa´l-Harám fi´l-Islám"
Angl.originál: "The Lawful and The Prohibited in Islam" (1st print 1960)
Autor: Júsif al-Qaradáwí
Překlad: Robert Hýsek
Vydavatelství: Islámská nadace v Praze
Rok: 2004
Počet stran: 252

.............................


:: OBSAH ::


I.   Islámské zásady ohledně povoleného a zakázaného

II.  Povolené a zakázané


Jídlo a pití
Islámský způsob porážky
Lov
Omamné látky
Oděvy a ozdoby
Domov
Práce a vydělávání na živobytí

III. Povolené a zakázané v manželském a rodinném životě
Tělesné touhy
Sňatek
Vztah mezi manželem a manželkou
Antikoncepce
Rozvod
Rodiče a děti

IV.  Povolené a zakázané v každodenním životě muslima
Přesvědčení a zvyky
Obchodní transakce
Rekreace a hry
Společenské vztahy
Vztahy muslima s nemuslimy


Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí