"Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ’Arabího" Henry Corbin (Malvern, 2010)

Monumentální dílo filosofa, orientalisty a religionisty Henryho Corbina (1903-1978) zásadním způsobem ovlivnilo naše poznání filosofie islámu. Díky svému vzdělání dokázal otevřít pole svých znalostí i filosofické interpretaci. Svými vydáními arabských a perských textů zpřístupnil i samotným Íráncům hlavní autory jejich mystické poezie a filosofie. 

Zároveň svými překlady těchto textů umožnil, aby se s bohatostí této myšlenkové tradice seznámili i lidé na Západě. Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn Arabího je jednou z jeho nejvýznamnějších studií. Jeho rozsáhlé dílo však zahrnuje i první překlady Heideggera a Bartha do francouzštiny, studie o Böhmovi a Swedenborgovi, pojednání o Grálu a angelologii i vytříbené překlady a komentáře perských súfíjských textů.
 

Ibn Arabí se narodil v Murcii v roce 1165 a zemřel roku 1240 v Damašku. Tento mystik a velice plodný autor zůstává jednou z nejoriginálnějších postav súfijského esoterismu. Henry Corbin nás seznamuje s jeho dobou a zasvěcuje nás do klíčových témat jeho filosofie. Tato kniha nás uvádí do samého srdce súfismu a odhaluje nám duchovní topografii islámu..............................
Název: Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ’Arabího
Autor: Henry Corbin (1903-1978) 
Přeložil: Jacques Joseph
Vydání   Vyd. 1.
Nakl. Praha : Malvern

Rok vydání: 2010
Popis (rozsah): 333 s.

.............................

:: OBSAH ::


Úvod

I. Mezi Andalusií a Íránem: náčrt duchovní topografie / 16

II. Životní křivka Ibn 'Arabího a její symboly / 46
1. U Averroova pohřbu / 46
2. Poutník Východu / 52
3. Žák Chidrův/59
4. Zralost a završení díla / 71

III. Situace esoterismu / 79

PRVNÍ ČÁST: SYMPATHIE A THEOPATHIE / 101

I. kapitola: Božská trpnost a soutrpnost / 102
1. Modlitba héliotropia /102
2. „Pathetický" Bůh/108
3. O „unio mystica" jakožto „unio sympathetica" / 115

II. kapitola: Sofiologie a „devotio sympathetica" /129
4. Sofianická báseň „Věrného lásce" /129
5. Dialektika lásky/137
6. Tvořivé ženství /147

DRUHÁ ČÁST: TVŮRČÍ IMAGINACE A TVŮRČÍ MODLITBA / 165

Prolog/166

I. Kapitola: O stvoření jakožto theofanii / 170
1. Tvůrčí Imaginace jako theofanie neboli „Bůh, z něhož je každé jsoucno stvořeno" /170
2. Bůh vyjevený theofanickou Imaginací / 175
3. „Bůh stvořený v dogmatech" /179
4. Rekurence stvoření / 183
5. Dvojí rozměr jsoucen /190

II. kapitola: Theofanická Imaginace a tvořivost srdce /197

6. „Pole" Imaginace /197
7. Srdce jako subtilní orgán / 201
8. Věda srdce/215

III. Kapitola: Modlitba člověka a modlitba Boha / 223
9. Metoda theofanického modlení / 223
10. Připodobnění/232
11. Tajemství božích responzorií / 237

IV. Kapitola: „Forma Boha" / 246
12. Hadíth o vidění/246
13. Okolo mystické Ka'by /250
14. Epilog/254

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)