"Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ’Arabího" Henry Corbin (Malvern, 2010)

Monumentální dílo filosofa, orientalisty a religionisty Henryho Corbina (1903-1978) zásadním způsobem ovlivnilo naše poznání filosofie islámu. Díky svému vzdělání dokázal otevřít pole svých znalostí i filosofické interpretaci. Svými vydáními arabských a perských textů zpřístupnil i samotným Íráncům hlavní autory jejich mystické poezie a filosofie. 

Zároveň svými překlady těchto textů umožnil, aby se s bohatostí této myšlenkové tradice seznámili i lidé na Západě. Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn Arabího je jednou z jeho nejvýznamnějších studií. Jeho rozsáhlé dílo však zahrnuje i první překlady Heideggera a Bartha do francouzštiny, studie o Böhmovi a Swedenborgovi, pojednání o Grálu a angelologii i vytříbené překlady a komentáře perských súfíjských textů.
 

Ibn Arabí se narodil v Murcii v roce 1165 a zemřel roku 1240 v Damašku. Tento mystik a velice plodný autor zůstává jednou z nejoriginálnějších postav súfijského esoterismu. Henry Corbin nás seznamuje s jeho dobou a zasvěcuje nás do klíčových témat jeho filosofie. Tato kniha nás uvádí do samého srdce súfismu a odhaluje nám duchovní topografii islámu..............................
Název: Tvůrčí imaginace v súfismu Ibn ’Arabího
Autor: Henry Corbin (1903-1978) 
Přeložil: Jacques Joseph
Vydání   Vyd. 1.
Nakl. Praha : Malvern

Rok vydání: 2010
Popis (rozsah): 333 s.

.............................

:: OBSAH ::


Úvod

I. Mezi Andalusií a Íránem: náčrt duchovní topografie / 16

II. Životní křivka Ibn 'Arabího a její symboly / 46
1. U Averroova pohřbu / 46
2. Poutník Východu / 52
3. Žák Chidrův/59
4. Zralost a završení díla / 71

III. Situace esoterismu / 79

PRVNÍ ČÁST: SYMPATHIE A THEOPATHIE / 101

I. kapitola: Božská trpnost a soutrpnost / 102
1. Modlitba héliotropia /102
2. „Pathetický" Bůh/108
3. O „unio mystica" jakožto „unio sympathetica" / 115

II. kapitola: Sofiologie a „devotio sympathetica" /129
4. Sofianická báseň „Věrného lásce" /129
5. Dialektika lásky/137
6. Tvořivé ženství /147

DRUHÁ ČÁST: TVŮRČÍ IMAGINACE A TVŮRČÍ MODLITBA / 165

Prolog/166

I. Kapitola: O stvoření jakožto theofanii / 170
1. Tvůrčí Imaginace jako theofanie neboli „Bůh, z něhož je každé jsoucno stvořeno" /170
2. Bůh vyjevený theofanickou Imaginací / 175
3. „Bůh stvořený v dogmatech" /179
4. Rekurence stvoření / 183
5. Dvojí rozměr jsoucen /190

II. kapitola: Theofanická Imaginace a tvořivost srdce /197

6. „Pole" Imaginace /197
7. Srdce jako subtilní orgán / 201
8. Věda srdce/215

III. Kapitola: Modlitba člověka a modlitba Boha / 223
9. Metoda theofanického modlení / 223
10. Připodobnění/232
11. Tajemství božích responzorií / 237

IV. Kapitola: „Forma Boha" / 246
12. Hadíth o vidění/246
13. Okolo mystické Ka'by /250
14. Epilog/254

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934