„České země ve stínu půlměsíce: Obraz Turka v raně novověké literatuře Českých zemí“ Tomáš Rataj (Scriptorium, 2002)Stereotypní představy o Turku - pohanovi rezonovali ještě na počátku 20. století. Kde je původ tohoto nazírání na představitele jiného kulturního prostředí. Váže se jistě na první bližší kontakt s kulturou evropskou v 15. století, kdy se Osmanská říše začíná rozpínat směrem na západ. Od té doby se stal Turek zosobněním obecné hrozby, trestu božího, spřažencem pekla. Naše země neležely sice na území bezprostředního styku, ale v rámci geopolitických vazeb byli do této problematiky vtaženy. 
Pohled na náhle se zjevícího souseda podávají jak soudobé cestopisy, paměti, satiry, listy, tak i propagandistická literatura, která se snaží polemizovat s islámem a jeho kulturou. 

(text vydavatel)..................................
Název: „České země ve stínu půlměsíce:
Obraz Turka v raně novověké literatuře Českých zemí“
Autor: Tomáš Rataj
Nakladatel: Scriptorium
Rok: 2002
Počet stran: 420

..................................


:: OBSAH ::


Úvod – obrazy a stereotypy
Co to je tzv. „turecká literatura“?

„Turecká literatura“ – žánry, spisovatelé, informace
Zpravodajství
Historická publicistika
Naučná literatura
Cestopisy
Polemiky s islámem
Propagandistická tvorba
Vojensko-politická propaganda
Náboženská (a smíšená) propaganda
Proroctví

Dobový ohlas a vliv „turecké literatura“

Turci v obrazech a stereotypech
Turek jako nepřítel
Turek jako boží metla a jako znamení konce světa
Turek jako přítel?
Turek jako vyznavač Alláha a ctitel Mohameda
Turek jako pán mocné říše
Turek jako člověk každodennosti
Turek jako ukrutný krvežíznivec a utlačovatel křesťanů
Turek jako barbar a divoch
Turek jako obecný znak a jeho použití

Poznámky
Soupis turcik
Použitá literatura a prameny
Seznam vyobrazení
Rejstřík osobní
Rejstřík místní

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)