Z dějin literatur Asie a Afriky VII“ Karel Petráček a Svetozár Pantůček (Karlova univerzita v Praze , 1963)

V tomto svazku pojednáváme o slovesnosti a literatuře v oblasti severní a severovýchodní Afriky až k jižním okrajům Sahary, Egypt s republikou Súdánem a krajiny na jih odtud, Etiopii a celé Somálsko.

Mluvíme-li o slovesnosti, pak máme na mysli slovesnost lidovou, pod pojmem literatura chápeme vše, co v určité oblasti je zachyceno písemným záznamem, ať jde o literaturu krásnou, nápisy nejrůznějšího charakteru či o literaturu naukovou. Takové široké pojetí literatury je v literární historii, zabývající se literaturou Asie a částečně Afriky, běžné. 


Má také svoje výhody v tom, že ukazuje celý komplex literárních památek, v nichž se odráží celá ideologie společnosti v té či oné zemi. 

(Text je převzat z úvodu, autor Karel Petráček)


 

………………………………………………………
Název: „Z dějin literatur Asie a Afriky VII“
Slovesnost a literatura severní a severovýchodní Afriky
Autoři: Karel Petráček a Svetozár Pantůček
Vydavatel: Karlova univerzita v Praze
Určeno pro posl. fak. fil., Univ. 17. listopadu, Institutu osv. a novinářství.
Rok vydání: 1963
Počet stran: 118 s.

………………………………………………………


:: OBSAH ::

Redakční poznámka
(Karel Petráček)

Úvod
(Karel Petráček)

Slovesnost Berberů
(Svetozár Pantůček)

Slovesnost obyvatel východní Sahary (Teda-Daza, Kanurí, Zaghawa)
(Karel Petráček)

Slovesnost a literatura severovýchodní Afriky (Kušitů a Etiopů)
(Karel Petráček)

Bibliografie: Výběr hlavních děl o slovesnosti a literatuře severní a severovýchodní Afriky

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s hudebním publicistou Karlem Veselým o dvou dekádách hudby ohně (6.9.2017)

Vlasta Kálalová - Di Lotti, česká lékařka v Bagdádu

Osudy Židů za druhé republiky (1. října 1938–14. března 1939)