Dopis Malcolma X /al-hajj Malik al-shabazz/ z Mekky (25. dubna 1964)


foto: Šaháda (ar. vyznání víry) je text, kterým člověk veřejně deklaruje přijetí islámu. Text by nový muslim měl říci před dvěma svědky (muslimy). Překlad zní: "Dosvědčuji, že není boha kromě Boha a Muhammad je posel Boží." Malcolm X se před cestou do Egypta tímto dopisem stal oficiálně sunnitským muslimem. Prohlášení je z 8. dubna 1964 a proběhlo v Islámském centru v New Yorku.

Ačkoli uplynulo několik desítek let od napsaní tohoto dopisu, je přesto zajímavé sledovat setkání  praxe tradičního sunnitského islámu s tehdejšími Malcolmovými znalostmi o náboženství, získaných během svého působení v organizaci Nation of Islam

Je nepochybně škoda, že o necelý rok později přišla Amerika o tuto osobnost, vzhledem k jeho energii a vytrvalosti obhajovat práva utlačovaných, by zcela jasně jeho úloha měla vliv na vývoj dějin v USA.


Dopis Malcolma X /al-hajj Malik al-shabazz/ z Mekky (25. dubna 1964)
 
Nikdy jsem nebyl svědkem tak upřímné pohostinnosti a ohromného ducha opravdového bratrství, které je praktikováno lidmi všech barev a národností zde, ve svaté zemi Abraháma (NMBŽ), Muhammada (NMBŽ) a ostatních proroků svatého písma. Za uplynulý týden jsem byl zcela okouzlen laskavostí projevenou lidmi kolem mne.
Bylo pro mne požehnání vidět posvátné město Mekku, provedl jsem sedm okruhů kolem Ka´aby, vedenéu mladým průvodcem/Mutawwaf/, který se jmenoval Muhammad, pil jsem vodu z pramene Zam Zam, sedmkrát jsem vykonal rituální běh mezi pohořími As-Safa a Al-Marwa. Modlil jsem se v Údolí Miná a na vrcholku Arafat.
Byly zde desítky tisíc poutníků z celého světa a všech barev, od modrookých blonďáků až po černé Afričany. Všichni jsme praktikovali stejný rituál, projevovali ducha jednoty a bratrství, které z mých zkušeností nemohlo mezi černými a bílými v Americe existovat.
Amerika potřebuje pochopit Islám, protože to je náboženství, které vymaže ze společnosti rasový problém. Během mých cest po muslimském světě, jsem potkal, hovořil a dokonce jedl s lidmi, kteří by byli v Americe posuzováni jako bílí, ale islám vystrnadil z jejich mysli bělošské postoje. Nikdy předtím jsem neviděl tak upřímné a opravdové bratrství praktikované všemi rasami pohromadě, bez ohledu na jejich barvu.

Můžete být šokováni těmito slovy, která zde čtete, ale co jsem viděl a zažil na této pouti, mě donutilo změnit způsob myšlení, který jsem dříve měl a upustit z některých předešlých závěrů.
Nebylo to pro mě příliš obtížné, navzdory mému pevnému přesvědčení. Vždy jsem byl člověk, který se snaží sledovat fakta a akceptovat realitu života jako novou zkušenost. Vždy jsem si udržoval otevřenou mysl, která je nepostradatelná při hledání pravdy v každodenním životě.

Během uplynulých 11 dnů, jsem zde v muslimském světě jedl ze stejného talíře, pil ze stejného poháru a spal na stejném lůžku s mými blízkými muslimskými bratry, jejichž oči byly nejmodřejší, vlasy nejsvětlejší a kůže nejbělejší. Ačkoliv podle těchto slov a skutečností to byli bílí muslimové, cítil jsem z nich stejnou upřímnost jako mezi černými muslimy z Ghany, Súdánu nebo Nigerie.
Všichni jsme byli stejní bratři, protože jejich víra v jediného Boha odstranila "bílou" z jejich mysli, "bílou" z jejich chování a jejich názorů. To mně vnuklo myšlenku, jestliže by bílá Amerika akceptovala jediného Boha, pak by také mohla akceptovat jedinečnost člověka a přestat měřit, bránit a poškozovat ostatní poukazováním na jejich rozdíl v barvě. S rychle se rozšiřujícím rasismem, který zamořuje Ameriku jako nevyléčitelná choroba, by tvz."křesťanské srdce" bílého Američana mělo být více přístupné k ověřeným řešením, v tak zásadním problému. Možná by to v čas zachránilo Ameriku od hrozící katastrofy.

Každá hodina zde ve svaté zemi mi dala velký duchovní nadhled na dění mezi černými a bílými v Americe. Americký černoch nemůže být nikdy obviněn z rasového nepřátelství, on pouze reaguje na 400 let rasismu amerických bělochů. Ačkoliv rasismus vede Ameriku po sebevražedné stezce, po zkušenostech, se kterými jsem se setkal rovněž věřím, že se běloši mladší generace na školách a univerzitách obrátí zpět na duchovní stezku - jediný způsob jak odvrátit Ameriku od katastrofy, ke které rasismus nevyhnutelně spěje.

Nikdy jsem nebyl tak vysoce poctěn, nikdy jsem neudělal více, abych se cítil pokorněji. Kdo by věřil, že takové požehnání dostane americký černoch. Před několika večery mi člověk, který by byl v Americe nazýván bělochem, nabídl své hotelové apartmá a své lůžko. Nikdy se mi nesnilo, že se mi dostane takové úcty - úcty, která by v Americe byla udělena králi - ne černochu.


Všechna chvála Bohu, Pánu všech světů.

Al-hajj, Malik al-shabazz
Malcolm X

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí