„Islám a súfismus:„ přednášky orientalisty Luboše Kropáčka začínají 1.10.2013 na katedře religionistiky Husitské teologické fakulty UK
Přednášky našeho předního orientalisty Luboše Kropáčka na katedře religionistiky Husitské teologické fakulty UK začínají toto úterý (1.10.2013) vždy od 17:00. Celkem se jedná o šest přednášek. Tyto přednášky jsou vždy součástích celého bloku přednášek zaměřených na další světová náboženství, více informací na webu Husitské teologické fakulty UK


Místo konání: Husitská teologická fakulta UK (Pacovská 350/4, Praha 4), metro C Budějovická

1.10.2013
Téma: Islám a súfismus:  I. Vznik islámu: standardní historická pojetí počátků třetího abrahamského náboženství, nové zpochybňující hypotézy. Pohledy na život a osobnost proroka Muhammada a prvních chalífů. Rozdělující prvky legalistického a spirituálního pojetí, Sunna - ší’a - súfismus.


15. 10. 2013
Téma:  Islám a súfismus - II. Korán a rozdělené tradice: rozbor Koránu, rozdílnosti mekkánských a medínských súr. Exegeze filologická, etická, mystická a v moderní době i scientistická a feministická. Odlišný fond tradic v sunnitské a šíitské verzi, vznik právních systémů. Principy islámské zbožnosti a její vývoj.
…………………………………..

29. 10. 2013
Téma:  Islám a súfismus - III. Zlatý věk islámské kultury: vrcholná díla medicíny a přírodních věd, filosofická, mystická. Dnešní neshody v hodnocení andaluské kultury i východních spirituálních proudů. Pokračování falsafy v íránské moudrosti (hikma). Silné stránky a slabiny vrcholů islámské středověké civilizace. Politické a hospodářské stránky zlatého věku.
…………………………………..

12. 11. 2013
Téma: Islám a súfismus - IV. Vztahy mezi islámem a křesťanstvím: rozdíly teologie, hodnotových škál a životní praxe, vzájemné střetávání a obohacování v dějinách od středověkých počátků až na práh naší doby. Rivalita a perspektivy dialogu.
…………………………………..

26. 11. 2013
Téma: Islám a súfismus - V. Diskuse o stagnaci středověké islámské civilizace. Její postup v dějinách a interpretace v pohledu širokého spektra evropských a muslimských myslitelských osobností - až po dnešek.
…………………………………..

10. 12. 2013
Téma:  Islám a súfismus - VI. Dnešní stav a perspektivy muslimského světa: obec (umma), otázky autority, institucí, střety tradice a modernity, proudy fundamentalismu, salafismu, džihádismu vs. tolerance a snahy o důstojnou integraci do současného světa. Role súfismu a proudů spirituální obnovy. Potíže islámského ekumenismu. Problémy islámské diaspory v Evropě, očekávání její zvláštní role apod.

*foto: Coca-Cola v Maroku

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)