"Dětství pod palbou" Joel Bakan (TRITON, 2013)

Velké firmy si našly nový zdroj zisku: naše děti. Joel Bakan odhaluje, do jaké míry tyto firmy zneužívají zranitelnost a ovlivnitelnost dětí, jak manipulují se strachem jejich rodičů a jednají bez ohledu na zájmy a zdraví dětí.
Počet dětí užívajících psychofarmaka prudce stoupl poté, co výrobci farmak začali používat zákeřné a často i nelegální praktiky, aby zajistili, že u dětí budou mnohem častěji než dříve diagnostikovány duševní poruchy, a aby přesvědčili rodiče, že jejich potomci nutně musí užívat léky. Důmyslný marketing vyvíjí čím dál rafinovanější a účinnější taktiky, které hrají na strunu dětských tužeb a emocí a vábí do sítí nutkavého konzumerismu. Tvůrci počítačových her předkládají dětem hry plné sexu a násilí a majitelé sociálních médií infiltrují do společenského a citového světa dětí, kde je ovlivňují tak, aby trávily stále více času online. A chronické zdravotní potíže dětí, od astmatu po rakovinu, autismus a vrozené vady, jsou čím dál závažnějším problémem, protože naše okolí a životní prostředí jsou zamořovány tisíci průmyslových chemikálií.

Kniha je manifestem volajícím po bezodkladné změně. Snad v sobě najdeme sílu bránit vlastní děti před predátorskými praktikami velkého byznysu.

(anotace vydavatel)

.................................................
Název: Dětství pod palbou
Autor: Joel Bakan
Nakladatelství: TRITON
Počet stran: 312
Datum vydání: 22.2.2013
.................................................


Úvod

KAPITOLA PRVNÍ - Století dítěte
KAPITOLA DRUHÁ - Sejmi svoji spřízněnou duši a Dívka bez kostí
KAPITOLA TŘETÍ - Nové osnovy dětství
KAPITOLA ČTVRTÁ - Recepty na zisk
KAPITOLA PÁTÁ - Bambulky za pilulky
KAPITOLA ŠESTÁ - Nebezpečný a nepřirozený experiment
KAPITOLA SEDMÁ - Princip předběžné opatrnosti
KAPITOLA OSMÁ - Před vlastním prahem
KAPITOLA DEVÁTÁ - Závod nikam
KAPITOLA DESÁTÁ - Okleštěné myšlení

Závěr
Poznámky
Rejstřík

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)