"Postkoloniální myšlení II - Anour Abdel –Malek, Chinua Achebe, Aimé Césaire, Achille Mbembe, Edward W. Said, Ngũgĩ Wa Thiong´o"Druhý díl série Postkoloniální myšlení I–IV, jejímž úvodním svazkem byl překlad knihy Frantze Fanona Černá kůže, bílé masky tvoří historické východisko odrážející angažovanou genezi postkoloniálního myšlení jako de facto emancipačního programu druhé vlny „dekolonizace“ – ozbrojeného i politického procesu boje koloniálních zemí za nezávislost, který byl na Západě vnímán jako proces rozkladu evropských imperiálních říší.

Tyto procesy probíhaly v Asii a Africe od konce druhé světové války (1946 Filipíny, 1947 Indie, Pákistán ad.) do poloviny let sedmdesátých. V této fázi artikulovali postkoloniální autoři v knize zastoupení perspektivy osvobození od faktické i symbolické koloniální nadvlády, od systémů podřízení, ovládání, nelidského uspořádání a útlaku. Hnutí za nezávislost v sobě nese také zásadní otázku postkoloniální identity – na jakém základě se rozvíjí a bude konstruována nová, osvobozená politika (národní) identity? Na jakém půdoryse bude krystalizovat pojem postkoloniálního národa – na základě národního esencialismu (předkoloniální etnické, jazykové, národní, kmenové „kořeny“...), anebo „konstruktivistickém“ (jako myšlená společenství)?

Tyto dvě do značné míry nekompatibilní koncepce indikují problémy, které jsou blízké také svědkům i aktérům postsocialistické transformace po roce 1989. Publikace obsahuje klasické texty definující témata univerzality a diference, rezistence, jazyka jako epistemologické a imaginativní struktury moci ad. To, co tvoří specifiku zde přítomného výběru, jsou dva místní momenty pohledu na postkoloniální situaci – je to role autora a komunismus (respektive dědictví totalitního režimu a v jeho rámci formované stereotypy ideologií).

(text vydavatel)


Související

"Černá kůže, bílé masky: postkoloniální myšlení" Frantz Fanon (Tranzit, 2011)  

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)

 


.................................................................
Název: Postkoloniální myšlení II - Anour Abdel –Malek, Chinua Achebe, Aimé Césaire, Achille Mbembe, Edward W. Said, Ngũgĩ Wa Thiong´o
Editor: Vít Havránek
Překladatelé:
Irena Kozelská (Aimé Césaire)
Martin Ritter (Chinua Achebe, Ngũgĩ Wa Thiong´o)
Alena Šindelářová (Anouar Abdel-Malek, Achille Mbembe)
Petr Zavadil (Aimé Césare – Sešit o návratu do rodného kraje)
Vydavatel: Tranzit
Edice navigace - svazek 0009
Obálka: (laboratory) Petr Babák, Lukáš Kijonka
Rok vydání: Prosinec 2011
Počet stran: 259 str.
.................................................................

"Postkoloniální myšlení II" Recenze Jan Lukavec - 7. 8. 2012 

"Po Fanonově knize Černá kůže, bílé masky: postkoloniální myšlení I. vloni vyšel v nakladatelství Tranzit i druhý díl této série, nazvaný pouze Postkoloniální myšlení II. Podle anotace kniha obsahuje klasické texty „definující témata univerzality a diference, rezistence, jazyka jako epistemologické a imaginativní struktury moci“. To, co podle českých editorů tvoří specifikum zde přítomného výběru, jsou dva místní momenty pohledu na postkoloniální situaci – je to role autora a komunismus (respektive dědictví totalitního režimu a v jeho rámci formované stereotypy ideologií). V knize najdeme texty klasika postkolonialismu, autora proslavené zakladatelské publikace Orientalismus Edwarda W. Saida, nigerijského romanopisce Chinua Achebeho, jemuž česky již dříve vyšly tři knihy, martinického básníka Aimé Césaireho (Odeon vydal jeho Trpký čas), ale i příspěvky autorů u nás málo známých: egyptského filozofa Anouara Abdel-Maleka a východoafrického romanopisce a profesora literatury jménem Ngūgī Wa Thiong’o."

Celý text @iLiteratura.czPopulární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)