"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)

Homi K. Bhabha patří mezi nejznámější současné představitele akademické větve post-koloniálních studií, působí jako profesor anglické a americké literatury a jako ředitel Humanities Center na Harvardské Univerzitě v USA. Narodil se v roce 1949 v indické Bombaji v párské rodině. Tam také vystudoval střední školu a University of Mumbai, doktorát získal na Oxfordské Univerzitě ve Velké Británii. 

Bhabha opírá svojí reflexi o soudobé literární prameny, teorii literatury, aparát lacanovské psychoanylýzy, postkoloniální reference, derridovskou dekonstrukci a další autory evropského filosofického poststrukturalismu. Používá je ke kritickému promýšlení, reformulování a nové konstrukci představ a termínů identity a kultury národa. Jeho klíčový pojem „ kulturní hybridity“ popisuje zrod nových forem kultury v kontaktních zónách vytvořených kolonizací a překonává vizi světa založené na neměnných identitách pramenících z kulturních lokací. V procesech produkce „ambivalence“, „imitace“, „mimiker“ v prostředí mezi kolonizujícím a kolonizovaným Bhabha zdůrazňuje vzájemnou propojenost a dialektiku těchto přenosů. V české kultuře má debata nad dilematem vlastní národní původnosti versus internacionalismus a „přebírání“ cizích trendů historický rozměr a
Bhabhova radikálně hybridní konstrukce odhaluje celou řadu pohnutek a traumatických motivací, stejně tak jako možných nových čtení české kulturní produkce.


Bhabhovi texty jsou někdy kritizovány pro hustotu a těžkou srozumitelnost. Homi K. Bhabha je kromě Míst kultury autorem antologie Nation and Narration, Routledge, 1990, řady vědeckých textů, esejů ve výstavních katalozích (Anish Kapoor, Raqib Shaw, Shazia Sianeder, ad.). Jeho práce byla oceněna cenami a působí v jako poradce v dlouhé řadě kulturních institucí (ICA London, Whitney Museum of American Art, Rockefeller Foundation, Asian Art Foundation, UNESCO, ad.).

(text vydavatel)


Související 

"Černá kůže, bílé masky: postkoloniální myšlení" Frantz Fanon (Tranzit, 2011)  

"Postkoloniální myšlení II - Anour Abdel –Malek, Chinua Achebe, Aimé Césaire, Achille Mbembe, Edward W. Said, Ngũgĩ Wa Thiong´o"

..............................................................
Název: Místa kultury. Postkoloniální myšlení III.
Název originálu: "The Location of Culture" (Routledge, 1994)
Autor: Homi K. Bhabha
Editor: Vít Havránek
Překlad z angl.: Martin Ritter
Vydavatel: Tranzit
Edice navigace - svazek 0010
Obálka: (laboratory) Petr Babák, Lukáš Kijonka
Rok vydání: 2013
Počet stran: 580 str.

..............................................................

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí