"Svět klasické arabské literatury" Jaroslav Oliverius (Atlantis, 1995)

V této populárně-naučné knize, první svého druhu v českém jazyce, podává Jaroslav Oliverius soustavný výklad o vzniku a vývojových proměnách klasické arabské literatury. Sleduje ji od prvních dochovaných kasíd básníků předislámské Arábie (6. století n. l.) až do konce islámského středověku (18. století). Pozornost věnuje všem druhům a žánrům arabské literatury — poezii, próze, výpravným dílům historickým, geografickým, cestopisným a filozofickým a neopomíjí ani bohatou lidovou literaturu s jejími rozměrnými epickými skladbami — lidovými a rytířskými romány i pohádkami a historkami Tisíce a jedné noci. Zároveň však chce také čtenáře provést světem literatury a jejích tvůrců. Proto uvádí každou epochu nástinem historického vývoje, dobového pozadí s jeho společenskými a kulturními reáliemi a snaží se vykreslit podle dochovaných zpráv portréty literátů a jejich životní osudy. Výklad často ilustruje ukázkami z poezie i prózy. Obsahuje Rejstřík osobních jmen.


Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius (1933) pracuje v Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáší klasickou a moderní arabskou literaturu a vede kursy arabského jazyka. Na oboru hebraistika vyučuje biblickou hebrejštinu a aramejštinu.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Svět klasické arabské literatury 
Autor: Jaroslav Oliverius
Nakladatelství: Atlantis
Rok vydání: 1995
Počet stran: 386
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
:: OBSAH ::


I.   PŘEDISLÁMSKÁ DOBA

Historický vývoj a společenské kulturní poměry
Arabského poloostrova do vzniku islámu

Obecná charakteristika předislámské poezie

Básníci předislámské Arábie

Staroarabská próza


II.  VZNIK ISLÁMU A KORÁN

Muhammad

Redakce textu Koránu

Korán jako literární památka


III. OBDOBÍ RANÉHO ISLÁMU

Nástin historického vývoje

Poezie období raného islámu


IV.  EPOCHA UMAJJOVCŮ

Nástin historického a společenského vývoje

Obecná charakteristika literárního vývoje

Panegyrika a satira. Al-Achtal, al-Farazdak, Džárír

Hydžázská milostná lyrika

Poezie politických a náboženských skupin

Próza umajjovské doby


V.  EPOCHA ABBÁSOVCŮ

Nástin politického a společenského vývoje abbásovského chalífátu
(od roku 750 do poloviny 13. století)

Kulturní poměry v abbásovském chalífátu

Obecná charakteristika literatury nového směru
(Od poloviny 8. století do první čtvrtiny 9.)

Básníci nového směru

Próza rané abbásovské doby 

Období návratu k starým vzorům

Období literární syntézy
(10. - 12. století)


VI. MUSLIMSKÝ ZÁPAD OD 8. DO 12. STOLETÍ

Nástin historického a kulturního vývoje

Literatura muslimského Španělska


VII. EPOCHA POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

Nástin historického a kulturního vývoje

Obecná charakteristika literárního vývoje

Poezie

Próza

Literatura muslimského Španělska a severozápadní Afriky
(14. - 15. století)

Arabská pololidová literatura

========================

Výběr z literatury

Rejstřík osobních jmen

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)