"Svět klasické arabské literatury" Jaroslav Oliverius (Atlantis, 1995)

V této populárně-naučné knize, první svého druhu v českém jazyce, podává Jaroslav Oliverius soustavný výklad o vzniku a vývojových proměnách klasické arabské literatury. Sleduje ji od prvních dochovaných kasíd básníků předislámské Arábie (6. století n. l.) až do konce islámského středověku (18. století). Pozornost věnuje všem druhům a žánrům arabské literatury — poezii, próze, výpravným dílům historickým, geografickým, cestopisným a filozofickým a neopomíjí ani bohatou lidovou literaturu s jejími rozměrnými epickými skladbami — lidovými a rytířskými romány i pohádkami a historkami Tisíce a jedné noci. Zároveň však chce také čtenáře provést světem literatury a jejích tvůrců. Proto uvádí každou epochu nástinem historického vývoje, dobového pozadí s jeho společenskými a kulturními reáliemi a snaží se vykreslit podle dochovaných zpráv portréty literátů a jejich životní osudy. Výklad často ilustruje ukázkami z poezie i prózy. Obsahuje Rejstřík osobních jmen.


Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius (1933) pracuje v Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáší klasickou a moderní arabskou literaturu a vede kursy arabského jazyka. Na oboru hebraistika vyučuje biblickou hebrejštinu a aramejštinu.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Svět klasické arabské literatury 
Autor: Jaroslav Oliverius
Nakladatelství: Atlantis
Rok vydání: 1995
Počet stran: 386
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
:: OBSAH ::


I.   PŘEDISLÁMSKÁ DOBA

Historický vývoj a společenské kulturní poměry
Arabského poloostrova do vzniku islámu

Obecná charakteristika předislámské poezie

Básníci předislámské Arábie

Staroarabská próza


II.  VZNIK ISLÁMU A KORÁN

Muhammad

Redakce textu Koránu

Korán jako literární památka


III. OBDOBÍ RANÉHO ISLÁMU

Nástin historického vývoje

Poezie období raného islámu


IV.  EPOCHA UMAJJOVCŮ

Nástin historického a společenského vývoje

Obecná charakteristika literárního vývoje

Panegyrika a satira. Al-Achtal, al-Farazdak, Džárír

Hydžázská milostná lyrika

Poezie politických a náboženských skupin

Próza umajjovské doby


V.  EPOCHA ABBÁSOVCŮ

Nástin politického a společenského vývoje abbásovského chalífátu
(od roku 750 do poloviny 13. století)

Kulturní poměry v abbásovském chalífátu

Obecná charakteristika literatury nového směru
(Od poloviny 8. století do první čtvrtiny 9.)

Básníci nového směru

Próza rané abbásovské doby 

Období návratu k starým vzorům

Období literární syntézy
(10. - 12. století)


VI. MUSLIMSKÝ ZÁPAD OD 8. DO 12. STOLETÍ

Nástin historického a kulturního vývoje

Literatura muslimského Španělska


VII. EPOCHA POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

Nástin historického a kulturního vývoje

Obecná charakteristika literárního vývoje

Poezie

Próza

Literatura muslimského Španělska a severozápadní Afriky
(14. - 15. století)

Arabská pololidová literatura

========================

Výběr z literatury

Rejstřík osobních jmen

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

James Baldwin "...děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti" (1974)

"Černý jako já" John Howard Griffin (Mladá fronta, 1976)