"Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu" Muhammad Iqbál (Iqbal Academy Pakistan, 2003)Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu se českému čtenáři prvně představuje filosofické dílo Muhammada Iqbála. Tato kniha – jak naznačuje již samotný název – není obhajobou islámu ani jeho vyvrácením, ale pokusem o nalezení nové cesty, jak v islámu filosoficky myslet. Knihu lze číst nejen jako uvedení do filosofie islámu se zajímavým výletem do oblasti islámského práva, ale i jako podnětný příspěvek k filosofii, sociologii, psychologii a historii náboženství obecně.


Našemu dnešnímu pohledu se při četbě jako nejpozoruhodnější jeví skutečnost, že se autor – obeznámen s islámskou tradicí a súfismem i s evropskou filosofií a vědou – odvážil všechny tyto prameny kriticky prozkoumat a nalézt stanovisko, v němž by se mohly setkat. Nad tímto nevyřčeným předpokladem – že věda a náboženství spolu mohou hovořit a rozumět si – se člověk 21. století, který uvykl mlčky považovat tyto oblasti života za oddělené, snad může podivovat či namítnout, že navzdory Iqbálově předpovědi, že „den, kdy náboženství a věda objeví vzájemnou, dosud netušenou shodu, snad není příliš daleko“, se věda od časů Einsteina tomu cíli spíše vzdálila. Iqbál však podává přesvědčivý důkaz toho, že takové úsilí má smysl a že tedy – zjednodušeně řečeno – dialog Západu a Východu je nejen možný, ale též nezbytný.

(anotace je převzata z přebalu knihy, autor Filip Hajný)
download (E-Book) v PDF

ulozto

Mediafire

........................................
Název: Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu
Název angl.origin.: "Reconstruction of religious thought in Islam" (London, 1934)
Autor: Muhammad Iqbál (1877-1938)
Překlad: Filip Hajný
Vydavatelství: Iqbal Academy Pakistan (Lahore)
Rok vydání: 2003
Počet stran: 176 s.
........................................
:: OBSAH ::


Předmluva

Poznání a náboženská zkušenost

Filosofická zkouška zjevení náboženské zkušenosti

Pojem Boha a smysl modlitby

Lidské já – jeho svoboda a nesmrtelnost

Duch islámské kultury

Princip změny ve struktuře islámu

Je náboženství možné?

Poznámka překladatele

Bibliografie

Rejstřík jmen a pojmů
:: UKÁZKY ::
Muhammad Iqbál "tři etapy náboženského života"Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)