"Boží pomsta - Křesťané, židé a muslimové" Gilles Kepel (Atlantis, 1996)

Autor odpovídá na otázky, proč se náboženská hnutí během posledních let prosazují v politice, jak američtí televizní kazatelé zbohatnou na důvěře věřících, co hledají lidé v různých "charismatických" hnutích - to jsou některé z otázek, které si klade a na ně odpovídá francouzský autor této knihy.


Jde o jasný a pozoruhodně zasvěcený výklad o průlom náboženských hnutí do společenského a politického dění, umožněném zklamáním ze světsky založených ideologiích a utopií a všeobecnou myšlenkovou bezradností počátku sedmdesátých let. 

Srovnáním vývoje v oblasti tří významných náboženství (pro křesťany je zde zvlášť zkoumána situace v USA) od poloviny 70. let se autorovi podařilo přesvědčivě ukázat prvky, které jsou těmto hnutím společné (odpor k osvícenství a k laickosti, vytváření pravidel současného společenského a politického života na základě doslovného uplatňování posvátných textů, taktika působení ve společnosti), jakož i to, čím se odlišují a co podněcuje konflikty mezi vyznáními. Knihy vrhá zajímavé světlo také na politické osudy různých církví a náboženských hnutí u nás v poslední době..............................
Autor: Gilles Kepel
Boží pomsta -- Křesťané, židé a muslimové
Název originálu: Revanche de Dieu 
z francouzštiny přeložila Růžena Ostrá 
Nakladatelství: Atlantis
Rok vydání: 1996 
Počet stran: 182 
.............................
:: OBSAH ::

ÚVOD: NÁBOŽENSTVÍ V DOBĚ ZMATKU

Sedmdesátá léta jako zlom
Překonat krizi modernosti
Milníky na cestě


I. MEČ A KORÁN: OD MARXISTICKÉHO PROTESTU K ISLÁMSKÉ "ROZTRŽCE"

Islám proti džahíliji
Islamizace odporu

DESETILETÍ REVOLUČNÍHO ISLÁMU

Od nouzových kolonií po univerzity
Zvláštní charakter íránské revoluce
Porážka sunnitských revolučních muslimů

REISLAMIZACE "ZDOLA" A JEJÍ DVOJZNAČNOST

Islámský "rozchod" v denním životě
Dobývání islamizovaných oblastí v Evropě
Intifáda a reislamizace
IFS od mešit v městských čtvrtích ke stupňům moci


II. EVROPA JAKO MISIJNÍ OBLAST: DĚDICTVÍ DRUHÉHO VATIKÁNSKÉHO KONCILU

Teologie osvobození a socialistický mesianismus
Zklamán z laickosti a katolický "rozchod"

RECHRISTIANIZACE ZÁPADNÍ EVROPY
Zkušenost jednoty a osvobození
Kritika "vládnoucí kultury"
Od zkoušky koncilem k bouři roku 1968
Katolická "jednota" tváří v tvář společenské krizi
Od sociální činnosti k politickému aktivismu
Mezi charismatiky a sporem o školu: francouzský případ

NA TROSKÁCH KOMUNISMU

Polský model a jeho dvojznačnost
Církev jako mluvčí společnosti
Konkurence Solidarity
Český protipříklad
Pasiva "násilné rekatolizace"
pod satanovým sluncem
Rechristianizace "zdola", nebo demokratická opozice?
Porážka křesťanské demokracie


III. ZACHRÁNIT AMERIKU

Televangelismus jako společenský jev

OD VENKOVSKÉ AMERIKY K VYSOKÉ TECHNOLOGII
Političtí fundamentalisté a sociální evangelikálové
Zázračná uzdravení a sociální terapie
Katolická větev

VSTUP DO POLITIKY

Bílý dům po vládě Satana
Vstup na univerzitu
"Samá politika" čili rechristianizace "zdola"
Proti "světskému humanismu"


IV. VYKOUPENÍ IZRAELE

Od pokání k prozelytismu: životní příběhy
Nová čtení judaismu v 60. letech

ROK JEDNA VYKOUPENÍ

Lest víry
Desetiletí Guš emunim (1974-1984)
Přechod k terorismu
Mesiášovi ohňostrůjci
Samoukové a posvátné texty

VZKŘÍŠENÍ ORTODOXNÍHO JUDAISMU

Holokaust jako trest za sionismus
Od sektářství k univerzalismu
Metastázy charedismu
Válka rabínů
We want Meshiah now!


ZÁVĚR: ZNOVU DOBÝT SVĚT

Šíření džihádu
Izraelské království
Proti laicismu
Návrat do ghetta 
Následování Proroka
Jednota a pospolitost

JMENNÝ REJSTŘÍK


Gilles Kepel (FRA) 
* 30.06.1955

Absolvent Institutu politických studií v Paříži (IEP), doktor sociologie a politologie Gilles Kepel pracuje jako ředitel výzkumu v Národním středisku pro vědecký výzkum/Cnetru mezinárodních studií a výzkumu (CNRS/CERI). Je profesorem na Institutu politických studií v Paříži, kde vede postgraduální program zaměřený na arabsko-muslimský svět. V letech 1994-1996 působil jako hostující profesor na amerických univerzitách (New York University, Columbia University).

U nás je znám z přednášek v Praze a v Brně, z častých citací a z knižního překladu Boží pomsta (Atlantis, 1996), který doposud zůstával jediný, dobře se ví i o jeho českých rodinných kořenech. Respekt ke Kepelovým názorům na  současný islám je oprávněný: je erudovaným odborníkem, který výstižně zdokumentoval nástup islamistických tendencí v Egyptě v 70. letech, tendence vývoje muslimských komunit ve Francii a v západní Evropě vůbec i neúspěchy islamistických snah 90. let. Z jeho posledních publikovaných prací bylo dílo Jihad (Gallimard 2000) doposud vydáno v 17 jazycích, monografie Fitna: Guerre au coeur de l'islam již byla přeložena do 12 jazyků.

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)