"Deset procházek mezi minarety" ČRo Leonardo (4.7. - 5.9.)

Počátek nového tisíciletí přinesl dosud nepoznané krize a problémy. Události 11. září 2001 vytvořily jeden z největších paradoxů neklidné současnosti: Islám, který sám sebe pokládá za náboženství míru, je v mysli velké části nemuslimů spojován s násilím a chaosem. Vedle ponurých vyhlídek na střet civilizací, sázejících na vyostřování napětí a konfrontaci, však ještě mnozí neztratili naději v dialog a snahu o porozumění. Ať již však budeme islám považovat za nepřítele, nebo partnera k dialogu, případně zdroj k obohacení, měli bychom dát muslimům šanci a seznámit se s tím, v co skutečně věří, jaké zásady spoluutvářejí jejich život a v jakém světě vlastně žijí. K tomu by chtěl svým dílem příspět i Český rozhlas.

Horké letní dny si totiž letos může poznánímilovný posluchač zpříjemnit poslechem populárně naučného seriálu stanice Leonardo, který se věnuje médii tak často skloňovanému islámu. Cyklus Deset procházek mezi minarety se zcela záměrně soustředí právě na mediálně nejfrekventovanější, zároveň však nejčastěji nepochopené tematické okruhy, kupříkladu džihád, fundamentalismus, pojmy islámského práva nebo žena v islámu. Vedle nich se posluchač bude moci seznámit s celou řadou zásadních pojmů a reálií ze „světa islámu“, jako jsou kupříkladu šarí´a, Korán, sunna aj. Výklad představuje základy islámu, nepředpokládá tudíž žádné předchozí znalosti a je určen nejširší veřejnosti. Poslední díl cyklu se věnuje islamofobii a pokouší se odpovědět na palčivou otázku, kterou si dnes klade mnoho muslimů i nemuslimů, a to, proč islám v posledních letech vyvolává tolik emocí, často nenávistných.

Seriál připravila Lucie Christovová, redaktorka ČRo Leonardo, mj. autorka magazínu o světě a jeho rozmanitosti Sedmý světadíl, ve spolupráci s Bronislavem Ostřanským, arabistou a islamologem z Orientálního ústavu AV ČR, autorem či spoluautorem řady knih o islámu, súfismu nebo středověké muslimské společnosti. Snahou autorů nebylo islám ospravedlňovat, ani na něj útočit – oba řečené přístupy se tak často sváří nejen v médiích, různých diskusích a zejména na internetu, že by to bylo jen oním „nošením dříví do lesa“.

Jak se autorům jejich snaha zaujmout, obohatit a přitom zůstat věcný a nezaujatý, čili onen pomyslný „tanec mezi vejci“, podařil, to budou moci zájemci posoudit na populárně naučné stanici Českého rozhlasu Leonardo v rámci pořadu Sedmý světadíl od 4. července do 5. září. (Sedmý světadíl ČRo Leonardo vysílá v premiéře vždy ve středu od 9.00, reprízy ve st 18.00, čt 15.00, pá 13.00, ne 12.00, po 1.00 a út 5.00). Texty úvodních výkladů budou dostupné rovněž ZDE a celý pořad lze vyslechnout i z rozhlasového archivu Sedmého světadílu na adrese.


(tiskové zpráva, text: Lucie Christovová a Bronislav Ostřanský)

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)