"MALCOLM X: Rasismus, islám, politika a násilí" Karel Černý (01/2016)
"Malcolm Little. Homeboy. Detroid Red. Big Red. Satan. Malcolm X. A nakonec El Hajj Malik El-Shabazz. Náboženské i politické postoje Malcolma X (1925–1965) je obtížné zachytit a fixovat. Byly v neustálém pohybu: co jeden den řekl, druhý den popřel. Jeho život představuje sérii zrychlující se sebereflexe a radikálních redefinic identity – odrážejících se i ve změnách jména. Má proto mnoho tváří. Ani konverze k islámu a jeho promýšlení nevedly ke stabilizaci či myšlenkové rigiditě. Naopak dynamizovaly intelektuální vývoj. Malcolm X se obracel k rozdílným publikům, jimž se argumentačně přizpůsoboval: zločincům chudinských čtvrtí, bílým liberálům univerzit, aktivistům hnutí za občanská práva, vůdcům třetího světa, ale i k establishmentu a policii. Reagoval také na rychlý vývoj konfliktů doma i ve studenoválečném světě, v nichž se angažoval. Proměňoval se tak i jeho pohled na rasu, islám, politiku a násilí.


Hlavním cílem této studie je českému čtenáři představit dynamický život Malcolma X a přitom zdůraznit silnou dynamiku jeho politických a náboženských postojů. Přesto, že jde spolu s M. L. Kingem o nejvlivnějšího Afroameričana druhé poloviny 20. století, v českém prostředí není dostatečně znám. V závěru studie text nabídne hypotézu o tom, že dynamiku života a postojů, která z Malcolma X činí jednoho z nejvíce fascinujících afroamerických vůdců, zapříčinila výjimečně pestrá životní dráha. Daná zkušeností se všemi myslitelnými způsoby adaptace na sociální vylučování amerického černocha: s ritualismem a konformitou školního premianta, inovací kriminálníka podsvětí, drogovým eskapismem i nábožensko-politickou rebelií Národa islámu.

A s opětovným příklonem k balancování mezi politickou inovací (volání po kulkách a druhé americké revoluci) a konformismem (volání po volebních urnách, jednotné afroamerické koalici a lobby, mezirasovém a mezináboženském dialogu) na konci života. Tato mimořádnost bude dále zvýrazněna diferenčně orientovaným srovnáním s životní dráhou a politickým krédem dalšího z dobových afroamerických názorových vůdců Alexem Haleyem. Proměnlivost životní dráhy a postojů Malcolma X se dodnes promítá do jeho posmrtného odkazu, k němuž se často hlásí naprosto protichůdně orientovaní jedinci a skupiny, což bude naznačeno v závěru.

Nejprve však bude českému čtenáři stručně nastíněn širší kontext života Malcolma X, jenž patrně 
nejsilněji determinoval jeho život i postoje. V jeho rámci byl zásadní především rasismus, rasová diskriminace a rasová segregace." 

celý text v PDF(Vyšlo v časopise HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, č. 1/2016, s. 111-137)


Karel Černý je sociolog zaměřený na vývoj Blízkého východu v komparativní perspektivě. Zabývá se také postavením muslimů na Západě. Jako stipendista Fulbrightovy nadace se na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře zabýval problematikou amerických muslimů (2012–2013). Je autorem knihy Svět politického islámu: Politické probuzení Blízkého východu (2012) a editorem kolektivní monografie Nad Evropou půlměsíc (2015). Přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. 

Související: "Nad Evropou půlměsíc I." Karel Černý

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí