"Ilyasah Shabazz, dcera Malcolma X, o vraždě svého otce, Louis Farrakhanovi a jeho údajném podílu na něm" (VladTV, 08/2016)
V druhé části rozhovoru  s dcerou Malcolma X došlo na velmi kontroverzní téma, a tím je vražda otce Ilyasah Shabazz a údajném podílu na něm ze strany Louise Farrakhana, který je vůdcem hnutí Islámský národ (Nation of Islam) od roku 1975, kdy zemřel Elijah Muhammad. Spekulace nejsou jen vágním obviněním, ale existuje několik zcela relevatních důkazů, že tomu tak mohlo být, tedy, že Farrakhan spolu s Elijah Muhammadem vytvářeli atmosféru, která členy hnutí k takovému činu, minimálně podprahově, nabádala.

První argument souvisí s Farrakhanem nepřímo a je více obecnou kritikou členů Národa a vytvářením výše zmíněné atmosféry. Vše začalo Malcolmovým odchodem z hnutí 8.3.1964, kdy zjistil, že vůdce Elijah Muhammad má 
nemanželské děti s několika svými sekretářkami. Islámský národ reagoval na Malcolmovu kritiku Elijaha zveřejněním karikatury, kde Malcolmova useknutá hlava skáče někam si do neznáma pryč a stěžuje si (viz noviny Muhammad Speaks, 10.4.1964). Paradoxem je, že ke karikatuře vyšel i článek "Malcolm, odhalen svým bratrem", ve kterém jeho skutečný bratr, Philbert X, nazývá Malcolma jidášem a zrádcem. 

Několik měsíců před samotným atentátem (21.2.1965) napsal údajně Louis Farrakhan, že "smrt je již připravena a Malcolm by neměl uniknout. Obzvlášť po takovýchto zákeřných útocích na Elijah Muhammada. Takovýto člověk, jakým Malcolm je, si zasluhuje smrt". Na Farrakhanovu obhajobu členové jeho hnutí tvrdí, že citát není úplný a pokračuje: "a jistě by jej smrt potkala, kdyby nebylo [Elijah] Muhammadovi jistoty v boží vítězství nad jeho nepřáteli". 

Farrakhan se ale v roce 1993 ozval znovu a ve svém projevu při oslavě svátku ‘Saviours Day’ * řekl, "že to, jak se Národ vypořádává se svými zrádci je jejich věc a ostatní by měli mlčet".


* Svátek "Saviours' Day" (doslova "Den spasitelů") oslavuje hnutí Islámský národ (Nation of Islam) narození jeho zakladatel Master Wallace Fard Muhammada dne 26.2.1877. Svátek zavedl jeho následovník a vůdce hnutí od 30. 20. století až do své smrti v roce 1975, kdy jej jeho syn Warith Deen Mohammed, který reformoval hnutí dle sunnitského islámu, na svátek "Survival Day" a následně na "Ethnic Survival Day". Změna symbolizovala odklon od teologického výkladu Islámského národa, kde zakladatel Wallace Fard Muhammad figuroval jako "boží posel", což bylo v rozporu s islámským dogmatem, kde za posledního Proroka se označuje Muhammad ibn Abdullah.

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)