"Výchova k toleranci a proti rasismu" ed. Tatjana Šišková (Portál, 2008)
Naši přední psychologové, sociologové, pedagogové, antropologové a další odborníci z oblasti sociálních věd připravili jeden z prvních konkrétních programů výchovy dětí a mládeže k toleranci a proti rasismu. 

Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, vytváření modelových situací neporozumění a xenofobie pomocí interaktivních her aj.
Informace o národnostních menšinách a zvycích etnik, výsledky výzkumu postojů mládeže základních a středních škol, vytváření modelových situací neporozumění a xenofobie pomocí interaktivních her aj. 


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Výchova k toleranci a proti rasismu
Autor: ed. Tatjana Šišková
Vydavatelství: Portál
Rok vydání: 2008
Počet stran: 280
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:: OBSAH ::

Kapitola 1

Rasismus, xenofobie a intolerance z hlediska práva, sociologie a antropologie

Xenofobie a rasismus: úvodní poznámka sociologa
Pojmy xenofobie, rasismus, rasové násilí a rasová diskriminace
O čem je multikulturní výchova? Předmět zkoumání a cíle
O lidských rasách a rasismu z hlediska antropologie
Integrační politika: mezi asimilací a multikulturalismemKapitola 2

Novodobá emigrace po roce 1989 a na počátku 21. století

Uprchlíci v České republice
Azylanti v České republice
Integrace cizinců v České republice


Kapitola 3

Situace národnostních menšin v České republice

Národnostní menšiny v České republice
Odlišnosti mentality Romů a původ těchto odlišností
Romové a Evropa
Bibliografie romské literatury
Vietnamské etnikum v České republice
Lidé Blízkého východu
Antisemitismus - nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva


Kapitola 4
Metodika práce s mládeží


Děti a mládež a výchova k toleranci
O čem je multikulturní výchova? K metodě a obsahu
Modelové kurikulum multikulturní výchovy a metodologie tvorby

individuálního kurikula pro základní školy
Zvláštnosti romských děti


Kapitola 5

Modelové situace k procvičování

Základní desatero modelových situací
Babylonská věž
Bargoti a Roteři
Respektování
Tichá pošta
Hledači a Kopáči
Stejná strana cesty
Mozaika předsudků
Vlakem po Evropě
Tečkování
Klíče k osobnosti
Hra na semafor
Starý lovec a hrdelní zvuky
Mýty, pověsti, legendy a pohádky


kapitola 6

Dodatek
Asociace mediátorů České republice
Občanské sdružení R-MOSTY
Některé další organizace zabývající se problematikou menšin a integrace cizinců

Slovník pojmů
O autorech příspěvků

Populární příspěvky z tohoto blogu

„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“ 8.11.2019 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Jak Afričané vidí Afroameričany?" Chuck D (1998)

Keita Fodeba „Africké svítání“ (Aube africaine, 1965)

Islámský reformismus